Reformacja: między ideą a realizacją: Aspekty europejskie, polskie, śląskie

Authors

Lucyna Harc (ed)
Gabriela Wąs (ed)

Summary

Reformacja była wielką ideą reformy chrześcijańskiej i nadzieją na odrodzenie Kościoła, wiary i życia chrześcijańskiego. Także z perspektywy współczesnej – po 500 latach od jej symbolicznego zapoczątkowania przez Marcina Lutra w 1517 r. – postrzegana jest zgodnie i niezależnie od prezentowanych przekonań religijnych, filozoficznych i historiograficznych jako wydarzenie przełomowe. Miała ona bowiem olbrzymie konsekwencje nie tylko dla doktryny, myśli religijnej i pojmowania wiary. Wpłynęła bezpośrednio także na pojawienie się nowych form organizacji i struktur kościelnych oraz na nowy sposób funkcjonowania w tym zakresie państw i różnorodnych terytoriów politycznych we wczesnonowożytnej Europie. Ponadto w tamtej epoce wiara i wyznanie nie stanowiły osobnej sfery, którą można by rozważać i opisywać jako wyodrębniony od innych segmentów ówczesnego życia społeczno-politycznego fenomen historyczny, a kościół jako instytucja nie był wyodrębnioną i ograniczoną tylko do zadań w zakresie ceremonii i nauczania religijnego organizacją. Kościół i religia były związane z całością ówczesnych systemów polityczno-społecznych. Tworzyły z nimi integralną całość zarówno w wymiarze duchowym, kulturowym i kulturalnym, także w wymiarach ściśle pragmatycznych, związanych z funkcjonowaniem władzy, jak i ze zorganizowaniem społeczno-politycznym ówczesnych społeczności. Dominowały w tworzeniu społecznych norm funkcjonowania ówczesnych ludzi. Z drugiej strony idee religijne, wyznaniowe czy kościelne nie tylko oddziaływały na różnorodne aspekty egzystencji społeczności chrześcijańskich, ale też same pod ich wpływem ulegały przekształceniom.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty europejskie, polskie, śląskie. Wprowadzenie .......... 7
  Lucyna Harc, Gabriela Wąs
 • Reformation: zwischen Idee und Umsetzung – europäische, polnische und schlesische Aspekte .......... 17
  Geleitwort
  Lucyna Harc, Gabriela Wąs
 • I. W WYMIARZE EUROPEJSKIM - PROBLEMY HISTORIOGRAFICZNE / IN DER EUROPÄISCHEN DIMENSION – DIE HISTORIOGRAPHISCHE PROBLEME .......... 28
 • Die vermeintlich langsame(re) Reformation in Skandinavien. Anmerkungen zur Reformation und zum historischen Diskurs .......... 31
  Otfried Czaika
 • Pastorzy historycy. Obraz początków reformacji w pracach Abrahama Gottloba Rosenberga i Johanna Adama Hensela .......... 54
  Lucyna Harc
 • II. W OBSZARZE PAŃSTWA POLSKO-LITEWSKIEGO / IM BEREICH DES POLNISCH-LITAUISCHEN STAATES .......... 75
 • Model chrześcijańskiego postępowania w świetle dwóch druków polemicznych z połowy XVI wieku .......... 77
  Waldemar Kowalski
 • Krytyka reformacji w kaznodziejstwie staropolskim .......... 115
  Filip Wolański
 • Rola duchownych ewangelickich śląskiego pochodzenia w organizowaniu Kościoła luterańskiego w Gdańsku (Prusach Królewskich) w XVI –XVII wieku .......... 121
  Sławomir Kościelak
 • III. W RAMACH KRÓLESTWA CZESKIEGO / IM RAHMEN DES KÖNIGREICHS BÖHMEN .......... 145
  Im Rahmen des Königreichs Böhmen
 • Między Rzymem i… Konstantynopolem. Reformacyjna sekularyzacja państwa jako epistemologiczny defekt (nie tylko) współczesnej nauki .......... 147
  Bogusław Czechowicz
 • Landesherr liches Kirchenregiment und die Klöster während der Krise. Die Klosterpolitik Ferdinands I. (1526–1564) in der reformatorischen Oberlausitz .......... 165
  Petr Hrachovec, Jan Zdichynec
 • Ślikowie i ich rola w rozwoju reformacji na obszarach zachodnich Czech. Początki reformacji w zachodnich Czechach .......... 191
  Andrea Huczmanová
 • IV. ŚLĄSK - SZKOLNICTWO W NURCIE REFORMACJI / SCHLESIEN - SCHULWESEN IN DER STRÖMUNG DER REFORMATION .......... 215
 • Die lutherischen Schulordnungen in den Nebenländern der Böhmischen Krone im 16. und frühen 17. Jahrhundert .......... 217
  Martin Holý
 • Wunsch und Wirklichkeit. Schlesische Schulen und die Einführung einer Reformation .......... 235
  Christine Absmeier
 • V. ŚLĄSK - WYMIAR INTELEKTUALNY REFORMACJI / SCHLESIEN - DIE INTELLEKTUELLE DIMENSION DER REFORMATION .......... 257
 • Schwenckfeldische, reformierte und katholische Kritik der lutherischen Reformation anhand schlesischer Quellen .......... 259
  Gabriela Wąs
 • Lutherische Geistlichkeit im Herzogtum Teschen unter den Piasten .......... 281
  Wacław Gojniczek
 • Polnische Reformationsdrucke aus dem Teschner Schlesien .......... 299
  Renata Czyż
 • VI. NOWA, SPÓŹNIONA, REWITALIZOWANA REFORMACJA? / DIE REFORMATION - NEU, VERSPÄTET, REVITALISIERT? .......... 319
 • Bestrebungen des schlesischen Adels für den Bau der Kirchen nach 1740 (im Lichte des im Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz erhaltenen Quellenmaterials) .......... 321
  Małgorzata Konopnicka

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Reformacja: między ideą a realizacją: Aspekty europejskie, polskie, śląskie
Published
October 2, 2020

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-042-3