Księga psa: Wybór dramatów

Authors

Mariusz Bieliński

Summary

NASZE DRAMATY to seria wydawnicza w całości poświęcona polskiej dramaturgii współczesnej. Stworzyliśmy ją w odpowiedzi na rosnącą we współczesnej kulturze polskiej potrzebę obcowania z dramatem jako dziełem pisarza. Wydaje się bowiem, że spośród wszystkich rodzajów literackich, powstających w Polsce przełomu tysiącleci, dramat podlegał przemianom najbardziej wyrazistym – narodził się wręcz jako nowy rodzaj artystycznej ekspresji. Zagarniając obszary świata dotychczas „nieprzedstawionego”, okazał się laboratorium wrażliwości artystycznej Polaków, łamiąc konwencje i oczekiwania odbiorców, odświeżył nasze rozumienie dramatyczności życia w Polsce tu i teraz. Wypowiedzi dramatyczne polskich autorów domagają się zatem uważnej lektury, podobnie jak dramaty codzienne Polaków czekają na nowe odczytanie.

Chapters

  • Spis treści
  • Nad .......... 7
  • Mrok .......... 91
  • Ojcze nasz .......... 137
  • Cicho .......... 179
  • Dawaj .......... 253
  • Księga psa .......... 369
  • Akeda .......... 413
Cover for Księga psa: Wybór dramatów
Published
December 15, 2019
Categories

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-121-5