Sex machine i inne

Authors

Tomasz Man

Summary

NASZE DRAMATY to seria wydawnicza w całości poświęcona polskiej dramaturgii współczesnej. Stworzyliśmy ją w odpowiedzi na rosnącą we współczesnej kulturze polskiej potrzebę obcowania z dramatem jako dziełem pisarza. Wydaje się bowiem, że spośród wszystkich rodzajów literackich, powstających w Polsce przełomu tysiącleci, dramat podlegał przemianom najbardziej wyrazistym – narodził się wręcz jako nowy rodzaj artystycznej ekspresji. Zagarniając obszary świata dotychczas „nieprzedstawionego”, okazał się laboratorium wrażliwości artystycznej Polaków, łamiąc konwencje i oczekiwania odbiorców, odświeżył nasze rozumienie dramatyczności życia w Polsce tu i teraz. Wypowiedzi dramatyczne polskich autorów domagają się zatem uważnej lektury, podobnie jak dramaty codzienne Polaków czekają na nowe odczytanie.

Chapters

  • Spis treści .......... 5
  • Historia pewnej miłości .......... 7
  • Sex machine .......... 33
  • Hiob .......... 33
  • Idę tylko zimno mi w stopy .......... 139
  • Nieczystość .......... 249
  • Gomora .......... 269
Cover for Sex machine i inne
Published
December 15, 2019
Categories

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-106-2