Widzieć – rozumieć – komunikować

Authors

Justyna Winiarska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6233-4191
Aneta Załazińska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5034-6478

Synopsis

Oddajemy w Państwa ręce tom Widzieć – rozumieć – komunikować: drugi z serii Obrazowanie w komunikacji. Składają się nań teksty, które łączy teza o ucieleśnionym poznaniu. W lingwistyce kognitywnej jest to perspektywa kładąca nacisk na powiązanie ludzkiej cielesności, a tym samym mechanizmów percepcji ze strukturami językowymi oraz postrzeganie tych ostatnich w kontekście innych trybów semiotycznych.

Chapters

Published

December 15, 2019

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-010-2