Między słowem a obrazem

Authors

Justyna Winiarska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6233-4191
Aneta Załazińska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5034-6478

Synopsis

Oddajemy w Państwa ręce tom Między słowem a obrazem: trzeci z serii Obrazowanie w komunikacji. Składające się nań teksty dążą do uchwycenia różnych aspektów zjawisk komunikacyjnych, pokazując ich wielowymiarowość – czy to w sensie wielomodalności komunikacji, czy to w sensie osadzenia języka w percepcyjnym: wzrokowym i słuchowym doświadczeniu. Przeplatające się perspektywy badawcze językoznawstwa kognitywnego oraz lingwistyki antropologicznej pozwalają na ogląd fascynujących zjawisk, jakimi są język i komunikacja z różnych punktów widzenia.

Chapters

Published

October 29, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-315-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-314-1