Dramaty

Authors

Rafał Wojasiński

Summary

NASZE DRAMATY to seria wydawnicza w całości poświęcona polskiej dramaturgii współczesnej. Stworzyliśmy ją w odpowiedzi na rosnącą we współczesnej kulturze polskiej potrzebę obcowania z dramatem jako dziełem pisarza. Wydaje się bowiem, że spośród wszystkich rodzajów literackich, powstających w Polsce przełomu tysiącleci, dramat podlegał przemianom najbardziej wyrazistym – narodził się wręcz jako nowy rodzaj artystycznej ekspresji. Zagarniając obszary świata dotychczas
„nieprzedstawionego”, okazał się laboratorium wrażliwości artystycznej Polaków, łamiąc konwencje i oczekiwania odbiorców, odświeżył nasze rozumienie dramatyczności życia w Polsce tu i teraz. Wypowiedzi dramatyczne polskich autorów domagają się zatem uważnej lektury, podobnie jak dramaty codzienne Polaków czekają na nowe odczytanie.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Siostry .......... 7
  • Gospodyni domowa .......... 71
  • Obcy człowiek .......... 99
  • Dziad Kalina .......... 131
  • Światło w lesie .......... 173
  • Długie życie .......... 213
  • Drewniany tulipan .......... 255
Cover for Dramaty
Published
October 29, 2020

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-310-3