GRAMATYKA OSETYJSKA (dialekt iroński)

Authors

Andrzej Pisowicz

Summary

Osetyjczyków można by nazwać Irańczykami (w szerokim sensie lingwistycznym), którzy (…) nigdy nie byli w Iranie. Bowiem praojczyzna ludów irańskich mieściła się w starożytności poza państwem zwanym Iranem, na terenach rozciągających się od dolnego Dunaju poprzez dorzecza Dniestru, Dniepru i Donu aż po Azję Środkową. Wymienione tu nazwy rzek zawierają irański pierwiastek oznaczający wielką wodę (awestyjskie: dānu-). Do dziś Osetyjczycy na „wodę” mówią don. (…) Przodkami Osetyjczyków były plemiona zamieszkujące w starożytności tereny dzisiejszej Ukrainy (z Krymem włącznie) i południowej Rosji. Źródła greckie podają informacje o Scytach i Sarmatach. Do tych ostatnich odnosiła swe pochodzenie polska szlachta. Imiona osobowe Scytów i Sarmatów wskazują bez żadnych wątpliwości na ich irańskie pochodzenie.

Z Wiadomości wstępnych

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • I. WPROWADZENIE .......... 7
 • I.1 Wiadomości wstępne .......... 9
 • II. FONETYKA. PISMO .......... 15
 • III. MORFOLOGIA
 • III.1 Rzeczownik .......... 43
 • III.2 Przymiotnik .......... 75
 • III.3 Przysłówek .......... 79
 • III.4 Liczebnik .......... 80
 • III.5 Zaimek .......... 89
 • III.6 Czasownik .......... 127
 • III.7 Prepozycje i postpozycje .......... 215
 • III.9 Spójniki .......... 223
 • III.9 Partykuły .......... 230
 • III.10 Wykrzykniki .......... 233
 • IV. ZARYS SŁOWOTWÓRSTWA
 • IV.2 Kompozycja .......... 235
 • IV.3 Afiskacja .......... 238
 • V. WYBRANE ZAGADNIENIA SKŁADNIOWE
 • V.2 Zdanie pojedyncze .......... 245
 • V.3 Zdanie złożone .......... 251
 • VI. POCHODZENIE SŁOWNICTWA OSETYJSKIEGO .......... 265
 • Wyrazy osetyjskie czytane przez Andżelę Kudzojewą (pary minimalne i inne wyrazy) .......... 273
 • Teksty, zdania i ćwiczenia z podręcznika F. M. Takazowa z 2007 r. nagrane we wrześniu 2010 r. we Władykaukazie przez panią Andżelę Kudzojewą .......... 277
 • Osetyjsko-polski słowniczek wyrazów użytych w przykładach (rozdziały: I-VI) oraz w materiałach z płyty .......... 295
 • BIBLIOGRAFIA
 • Publikacje wydane cyrylicą .......... 327
 • Publikacje wydane pismem łacińskim .......... 329
 • Wykaz skrótów bibliograficznych .......... 331
 • Wykaz pozostałych skrótów .......... 332
 • An Ossetic grammar. The Iron Dialect .......... 333
Cover for GRAMATYKA OSETYJSKA (dialekt iroński)
Published
October 30, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-267-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-266-3