Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia

Authors

Pavlo Levchuk
Polska Akademia Nauk
https://orcid.org/0000-0001-7865-6833

Keywords:

trójjęzyczność, język polski, język ukraiński, język rosyjski, przyswajanie języka

Synopsis

UKRAINIAN-RUSSIAN-POLISH TRILINGUALISM OF UKRAINIAN PEOPLE OF NON-POLISH DESCENT

The dissertation concerns the phenomenon so far not subjected to studies of trilingualism of Ukrainians living both in Poland and in Ukraine. The study was attended by non-Polish descent persons, for whom Polish is a foreign language. The research was carried out in the years 2015-2017 in Ukraine and Poland and 1,160 people took part in it.
The last chapter consists of the summary of the presented research, that apart from the analysis of the functioning of trilingualism concerning the use of the Polish language, points, for the first time, at the value of the Polish language for people of non-Polish descent. For those people Polish language slowly becomes a tool for self-fulfilment of an increasing number of people.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 11
 • Wstęp .......... 19
 • ROZDZIAŁ 1. KONTAKTY JĘZYKOWE I KULTUROWE UKRAIŃSKO-ROSYJSKO-POLSKIE NA TLE ZMIAN SPOŁECZNYCH I JĘZYKOWYCH PO 1991 ROKU
 • 1.1. Zarys kontaktów językowych .......... 25
 • 1.2. Kontakty językowe po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości .......... 29
 • 1.3. Sytuacja języka polskiego na Ukrainie po 1991 roku .......... 39
 • 1.4. Migracja. Typy migracji .......... 49
 • 1.5. Migracje Ukraińców .......... 52
 • 1.6. Ukraińcy w Polsce. Dane liczbowe .......... 55
 • 1.7. Podsumowanie .......... 60
 • ROZDZIAŁ 2. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ Z ZAKRESU KONTAKTÓW JĘZYKOWYCH POLSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO I ROSYJSKIEGO
 • 2.1. Kontakty rosyjsko-obce .......... 64
 • 2.2. Kontakty polsko-obce .......... 66
 • 2.3. Kontakty ukraińsko-rosyjskie .......... 72
 • 2.4. Kontakty ukraińsko-polskie .......... 75
 • 2.5. Podsumowanie .......... 78
 • ROZDZIAŁ 3. PODSTAWOWE TERMINY NIEZBĘDNE DO OPISU ZJAWISKA TRÓJJĘZYCZNOŚCI
 • 3.1. Język pierwszy .......... 79
 • 3.2. Język drugi .......... 81
 • 3.3. Język trzeci .......... 82
 • 3.4. Język funkcjonalnie pierwszy i język funkcjonalnie drugi .......... 83
 • 3.5. Język obcy .......... 86
 • 3.6. Dwujęzyczność vs. trójjęzyczność. Podobieństwa i różnice .......... 87
 • 3.7. Tożsamość kulturowa .......... 90
 • ROZDZIAŁ 4. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI ORAZ OPIS METODY BADAWCZEJ
 • 4.1. Wykorzystanie innych prac badawczych przy tworzeniu ankiety .......... 96
 • 4.2. Terminy i miejsca prowadzonych badań .......... 97
 • 4.3. Respondenci i ich podział na grupy .......... 98
 • ROZDZIAŁ 5. TRÓJJĘZYCZNOŚĆ UKRAIŃSKO-ROSYJSKO-POLSKA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
 • 5.1. Motywacja do nauki języka polskiego .......... 107
 • 5.2. Tożsamość badanych .......... 111
 • 5.3. Język pierwszy badanych .......... 115
 • 5.4. Częstotliwość posługiwania się każdym z badanych języków .......... 118
 • 5.5. Motywacja wyboru języka komunikacji .......... 124
 • 5.6. Deklarowany poziom znajomości każdego z badanych języków .......... 127
 • 5.7. Miejsca przyswajania i/lub uczenia się języków .......... 139
 • 5.8. Stosunek emocjonalny do każdego z badanych języków .......... 145
 • 5.9. Podsumowanie .......... 150
 • ROZDZIAŁ 6. MIEJSCA KOMUNIKACJI I OSOBY INTERLOKUTORÓW
 • 6.1. Miejsca posługiwania się każdym z badanych języków .......... 159
 • 6.2. Wybór języka komunikacji w zależności od osoby interlokutora .......... 165
 • 6.3. Język/-i mediów i komunikacji elektronicznej .......... 176
 • 6.4. Język/-i sfery osobistej .......... 185
 • 6.5. Podsumowanie .......... 192
 • ROZDZIAŁ 7. MODELE STAWANIA SIĘ I BYCIA TRÓJJĘZYCZNYM
 • 7.1. Język ukraiński językiem pierwszym, rosyjski językiem drugim, polski językiem trzecim przyswajanym po przyjeździe do Polski. W kierunku trójjęzyczności .......... 200
 • 7.2. Język ukraiński językiem pierwszym, rosyjski drugim, polski językiem trzecim przyswojonym w czasie pobytu w Polsce .......... 207
 • 7.3. Język ukraiński językiem pierwszym, polski językiem funkcjonalnie drugim, rosyjski językiem drugim w kolejności przyswajania, ale funkcjonalnie trzecim .......... 214
 • 7.4. Język rosyjski językiem pierwszym, ukraiński językiem drugim poznanym przed wyjazdem do Polski, język polski jako trzeci w kolejności przyswajania, ale potem funkcjonalnie drugi .......... 225
 • 7.5. Język rosyjski językiem pierwszym, ukraiński językiem drugim wyuczonym w trakcie nauki w szkole, polski językiem trzecim wyuczonym samodzielnie podczas studiów wyższych .......... 231
 • 7.6. Język ukraiński językiem pierwszym, polski językiem drugim poznanym we wczesnym dzieciństwie, rosyjski językiem trzecim poznanym w czasie edukacji szkolnej .......... 236
 • 7.7. Modele stawania się i bycia trójjęzycznym. Podsumowanie .......... 244
 • ROZDZIAŁ 8. TRÓJJĘZYCZNOŚĆ UKRAIŃSKO-ROSYJSKO-POLSKA JAKO REALIZACJA POLITYKI JĘZYKOWEJ RADY EUROPY

Published

November 17, 2020

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-285-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-284-7