Społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte: Eseje i szkice

Authors

Beata Polanowska-Sygulska (ed)
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-0627-5753

Summary

O społeczeństwie otwartym warto stale dyskutować, a na pewno warto szczególnie dzisiaj. Autorzy tego tomu wykazali się nie tylko kompetencją, ale i zmysłem polemicznym. Polemizować z liberałami trzeba w imię lepszego liberalizmu. I to się w pełni udało. Wszystkie bez wyjątku teksty rzucają nowe światło na liberalizm, a ponadto zostały tak dobrze napisane, że na pewno znajdą wielu zainteresowanych czytelników.


Marcin Król


Trudno wyobrazić sobie pracę naukową bardziej dzisiaj potrzebną niż Społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte. Eseje i szkice. Jej Autorzy podejmują refleksję nad fundamentalnymi wartościami liberalizmu w dobie, gdy te wartości się chwieją. Jednocześnie robią to w sposób wierny liberalizmowi – nie przyjmując tych wartości na wiarę, ale poddając je krytycznej, intelektualnej ocenie. Dzięki temu otrzymujemy głęboką, wielowymiarową refleksję nad wartościami społeczeństwa otwartego, które na naszych oczach zamyka się na inność, na wolność i na dobro, które z mądrze realizowanej wolności płynie. Warto także podkreślić, że jest to praca napisana przez grupę akademików, których łączy międzypokoleniowa współpraca naukowa. Zapewnia ona pracy zaskakującą spójność mimo wielości autorów. Pokazuje także, że w czasach, w których tak wiele mówi się o upadku autorytetów, uczniowie mogą zbliżać się do swoich mistrzów nie dzięki dogmatycznej sile ich autorytetu, ale dzięki ich nauczycielskiej mądrości.
Marcin Matczak

Cóż za wspaniała, skrząca się od wnikliwych rozważań książka! Niestety, przygnębiająco aktualna, tu i teraz. Podczas gdy w pierwszej części młodzi uczeni krakowscy rozsądnie i z wielkimi talentami analizują szlachetne ideały „społeczeństwa otwartego” – a także zbliżone klimaty ideologiczne, np. ideę ładu spontanicznego lub bezstronności światopoglądowej państwa – o tyle w drugiej części ich znakomita Mentorka przygląda się ciemniejszym stronom podważenia liberalizmu i otwartości. Jedna z najwybitniejszych w świecie znawczyń liberalizmu bierze pod lupę takie ponure zjawiska jak manipulację słowami – przywołując np. „prawdziwych patriotów”, w odróżnieniu od patriotów bezprzymiotnikowych – lub teorie spiskowe, należące do syndromu paranoi politycznej. W czasie i miejscu, w którym jesteśmy, gdy rozmaitym zagrożeniom tego świata winny jest George Soros, przebiegli antyrodzinni socjotechnicy spod znaku LGBT lub smoleńscy zamachowcy, rozważania Beaty Polanowskiej-Sygulskiej, pogłębione i pełne delikatnej ironii, są jak odtrutka na głupstwa, czasami ubrane w język quasi-naukowy. Polecam tę odtrutkę Czytelnikom bardzo gorąco, tym bardziej że zawarte w tym tomie eseje są napisane świetnie: błyskotliwie i erudycyjnie.


Wojciech Sadurski

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa .......... 13
  Beata Polanowska-Sygulska
 • WOKÓŁ SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO
 • Rozdział 1. Idea społeczeństwa otwartego. Popper – Bauman – Kołakowski .......... 23
  Krzysztof Sielski
 • Rozdział 2. Czy społeczeństwa doby płynnej nowoczesności są otwarte? .......... 49
  Krzysztof Sielski
 • Rozdział 3. Wolność pod rządami prawa na gruncie doktryny społeczno-ekonomicznej Friedricha von Hayeka .......... 69
  Łukasz Necio
 • Rozdział 4. Friedrich August von Hayek i kowboje .......... 93
  Łukasz Necio
 • Rozdział 5. Bezstronny czy stronniczy? Pytanie o charakter współczesnego liberalizmu .......... 113
  Wojciech Ciszewski
 • Rozdział 6. Rozdział Kościoła od państwa w neutralnej światopoglądowo demokracji .......... 139
  Wojciech Ciszewski
 • W STRONĘ SPOŁECZEŃSTWA ZAMKNIĘTEGO
 • Rozdział 7. Unde malum? John Gray i prawda o złu .......... 175
  Beata Polanowska-Sygulska
 • Rozdział 8. Uwagi o manipulowaniu znaczeniami słów .......... 199
  Beata Polanowska-Sygulska
 • Rozdział 9. Wokół spiskowej teorii społeczeństwa .......... 227
  Beata Polanowska-Sygulska
 • ANEKS
 • Świat jest koleją nieprzewidywalnych przypadków. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Beata Polanowska-Sygulska .......... 299
 • Moralność nie jest receptą na życie szczęśliwe i bez kłopotów. Z Zygmuntem Baumanem i Aleksandrą Jasińską-Kanią rozmawia Krzysztof Sielski .......... 315
 • Historia pewnej przedmowy. Na marginesie chińskiego tłumaczenia Unfinished Dialogue .......... 333
  Beata Polanowska-Sygulska
Cover for Społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte: Eseje i szkice
Published
December 1, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-359-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-126-0