W poszukiwaniu spójności wspólnotowej : polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010

Authors

Małgorzata Kułakowska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7083-1959

Synopsis

Analizowany projekt spójności wspólnotowej ma w założeniu odpowiadać na wyzwania związane z integracją brytyjskich mniejszości etnokulturowych (przede wszystkim etnicznych i religijnych), choć oficjalnie sformułowanie „wspólnota/społeczność” (community) nie jest terminem związanym stricte z różnicami kulturowymi – może odnosić się do wszelkiego rodzaju społeczności (lokalnych czy szkolnych). W tym kontekście ten projekt wpisuje się w szerszy nurt badań, projektów oraz literatury dotyczącej poszukiwań optymalnych modeli polityki integracyjnej.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Podziękowania .......... 13
 • CZĘŚĆ I. KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWO-POLITYCZNY
 • 1. Refleksje terminologiczne .......... 17
 • 2. Społeczeństwo brytyjskie 2001-2010 .......... 29
 • CZĘŚĆ II. PROJEKT SPÓJNOŚCI WSPÓLNOTOWEJ (COMMUNITY COHESION)
 • 1. Uwagi teoretyczne i metodologiczne .......... 57
 • 2. Narodziny projektu .......... 67
 • 3. Przyjęte rozwiązania 2001-2005 .......... 91
 • 4. Rozwój projektu 2005-2006 .......... 121
 • 5. Działalność Komisji ds. Integracji i Spójności – CIC .......... 133
 • 6. Projekt spójności wspólnotowej w latach 2007-2010 .......... 163
 • 7. Konkluzje .......... 173
 • Zakończenie .......... 185

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 8, 2018

Series

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-909-7