W poszukiwaniu spójności wspólnotowej : polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010

Authors

Małgorzata Kułakowska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Summary

Analizowany projekt spójności wspólnotowej ma w założeniu odpowiadać na wyzwania związane z integracją brytyjskich mniejszości etnokulturowych (przede wszystkim etnicznych i religijnych), choć oficjalnie sformułowanie „wspólnota/społeczność” (community) nie jest terminem związanym stricte z różnicami kulturowymi – może odnosić się do wszelkiego rodzaju społeczności (lokalnych czy szkolnych). W tym kontekście ten projekt wpisuje się w szerszy nurt badań, projektów oraz literatury dotyczącej poszukiwań optymalnych modeli polityki integracyjnej.

Cover for W poszukiwaniu spójności wspólnotowej : polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010
Published
December 8, 2018
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-909-7