Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego

Authors

Wiktor Poliszczuk
Bogumił Grott
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Summary

Wiktor Poliszczuk całą swoją postawą reprezentował taki typ Ukraińców, który powinien nam być bliski. Z prac Wiktora Poliszczuka wyziera też pewna wizja nowych stosunków polsko-ukraińskich, zbliżająca oba narody dawniej związane wspólnotą historii, a potem rozdzielone przez antagonizmy społeczne i krecią robotę zaborców, wrogich niepodległości i Polski, i Ukrainy. Poliszczuk jako historyk i jako humanista, odrzucając skrajny nacjonalizm ukraiński, odsłaniał wszystkie przejawy jego zbrodni, również tych dokonywanych na własnym narodzie, na ludziach innych orientacji politycznych czy ideowych. (...) Poliszczuk, tak często niedopuszczany w Polsce do głosu i atakowany, w istocie rzeczy daje nam przykład myśli niezależnej, która stara się przedstawiać zjawiska takimi, jakimi one były. Dzieło Poliszczuka przestrzega przed rożnymi iluzjami, które w przyszłości mogą zaowocować fatalnymi skutkami (...).

prof. dr hab. Bogumił Grott

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
  Bogumił Grott
 • Przedmowa .......... 41
 • Rozdział 1. Uwagi wstępne .......... 45
 • Rozdział 2. Dmytro Doncow .......... 77
 • Rozdział 3. Pojęcie „nacji” według Doncowa .......... 91
 • Rozdział 4. Wewnętrzna struktura nacji według Doncowa .......... 99
 • Rozdział 5. Stosunki między nacjami według Doncowa .......... 127
 • Rozdział 6. Siły motoryczne nacjonalizmu ukraińskiego .......... 135
 • Rozdział 7. Doncowska krytyka ukraińskiej postępowej myśli politycznej lat 1848-1920 .......... 205
 • Rozdział 8. Paralele (i różnice) między nacjonalizmem ukraińskim, faszyzmem (nazizmem) i bolszewizmem .......... 225
 • Uwagi końcowe .......... 243
Cover for Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego
Published
December 2, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-387-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-119-2