Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938

Authors

Tomasz Krzyżowski
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7193-5661

Summary

Powstanie archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskokatolickiego wiąże się z zawarciem unii ze Stolicą Apostolską w 1630 r. przez biskupa Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Mikołaja Torosowicza. Wykorzystano wówczas istniejące już struktury duszpasterskie i instytucje kościelne; wprowadzono nowe rozwiązania prawne oraz przejęto niektóre zwyczaje liturgiczne z obrządku łacińskiego. Nowo powstała archidiecezja nie wchodziła w skład żadnej metropolii ani nie posiadała diecezji sufragalnych, stąd też jej rządca, a więc każdy ordynariusz, posiadał status arcybiskupa, nie zaś metropolity, jak miało to miejsce w przypadku archidiecezji innych obrządków na ziemiach polskich. Archidiecezja ormiańska znajdowała się poza obszarem jurysdykcji Patriarchatu Ormiańskokatolickiego w Cylicji. Do 1917 r. podlegała Kongregacji Propagandy Wiary w Rzymie, a następnie Kongregacji dla Kościołów Wschodnich tamże. W porównaniu z innymi diecezjami w Rzeczpospolitej omawiana archidiecezja posiadała miniaturowe struktury i urzędy. Na początku XX stulecia pod względem administracyjnym podzielona była na 3 dekanaty i 10 parafii, w których pracowało ponad 20 duchownych. Liczbę wiernych szacowano zaś na niespełna 4000 osób. Do najważniejszych instytucji archidiecezjalnych należały: Konsystorz Arcybiskupi (Kuria), Kapituła Katedralna, Zakon ss. Benedyktynek ormiańskich wraz z prowadzoną przez zakonnice szkołą żeńską, Zakład Naukowy im. dr. Józefa Torosiewicza, Bursa im. abp. Izaaka Isakowicza oraz Archidiecezjalny Związek Ormian.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Słowo wstępne. The Armenian Catholic Archdiocese of Lviv, 1902–38
 • ROZDZIAŁ I. STRUKTURY ADMINISTRACYJNE I DUSZPASTERSKIE
 • 1. Podział terytorialny archidiecezji .......... 21
 • 2. Struktura demograficzna .......... 32
 • 3. Katedra pw. Wniebowzięcia NMP i parafia katedralna we Lwowie .......... 50
 • 4. Sieć dekanalna i parafialna .......... 74
 • 5. Organizacja duszpasterstwa dla Ormian katolików w Warszawie .......... 122
 • ROZDZIAŁ II. ZARZĄD I INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJI
 • 1. Ordynariusz .......... 133
 • 2. Kuria Archidiecezjalna .......... 177
 • 3. Kapituła Katedralna .......... 190
 • 4. Podstawy ekonomiczno-gospodarcze .......... 205
 • 5. Relacje ze Stolicą Apostolską, katolickim Patriarchatem Ormiańskim i Kościołami katolickimi innych obrządków .......... 230
 • ROZDZIAŁ III. DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJALNE I ZAKONY
 • 1. Przygotowanie do kapłaństwa .......... 269
 • 2. Księża diecezjalni .......... 307
 • 3. Działalność duszpasterska i katechetyczna .......... 333
 • 4. Aktywność społeczno-polityczna i naukowa .......... 360
 • 5. Zakon ss. Benedyktynek obrządku ormiańskiego .......... 385
 • ROZDZIAŁ IV. INICJATYWY OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I KULTURALNE
 • 1. Archidiecezjalny Związek Ormian .......... 413
 • 2. Prasa i wydawnictwa religijne .......... 447
 • 3. Instytucje naukowe i wychowawcze .......... 463
 • 4. Troska o dziedzictwo historyczne i kulturalne diaspory ormiańskiej .......... 501
 • ROZDZIAŁ V. ŻYCIE RELIGIJNE
 • 1. Liturgia ormiańska i inne formy kultu .......... 535
 • 2. Sanktuaria maryjne w Stanisławowie i Łyścu .......... 561
 • 3. Bractwa i stowarzyszenia kościelne .......... 575
 • Zakończenie .......... 593

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938
Published
December 21, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-095-9

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-123-9