Filozofia prawa Friedricha Augusta von Hayeka

Authors

Łukasz Necio
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-1733-1637

Summary

Celem niniejszej książki jest przeprowadzenie rekonstrukcji i gruntownej analizy krytycznej tej części ogromnego dorobku intelektualnego Hayeka, która wydaje się mniej znana szerszemu gronu odbiorców i nieco zaniedbana w literaturze poświęconej myśli uczonego. Nie przywykliśmy na ogół łączyć austriackiego noblisty z filozofią prawa, z pewnością zaś nie jest to skojarzenie natychmiastowe. Zasłynął on przede wszystkim jako jeden z twórców doktryny neoliberalnej oraz najwybitniejszych ekonomistów i filozofów politycznych ubiegłego stulecia. Był też zdeklarowanym obrońcą gospodarki wolnorynkowej i wolności indywidualnej.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 11
 • Rozdział 1. Wolność – wartość podstawowa
 • 1.1. Uwagi wstępne .......... 33
 • 1.2. Przymus .......... 44
 • Rozdział 2. Rządy prawa w perspektywie historycznej
 • 2.1. Ateny .......... 57
 • 2.2. Rzym .......... 62
 • 2.3. Anglia .......... 63
 • 2.4. Konstytucjonalizm .......... 68
 • 2.5. Rechtsstaat .......... 72
 • Rozdział 3. Bliźniacze idee: ewolucji kulturowej i porządku spontanicznego
 • 3.1. Teoria umysłu i wiedzy .......... 79
 • 3.2. Teoria ładu spontanicznego .......... 86
 • 3.3. Ewolucyjna teoria społeczna – podsumowanie .......... 116
 • Rozdział 4. Hayekowskie pojęcie prawa
 • 4.1. Uwagi wstępne .......... 127
 • 4.2. Konstytucja wolności – atrybuty prawdziwego prawa .......... 140
 • 4.3. Nomoi – reguły słusznego postępowania .......... 145
 • Rozdział 5. Analiza krytyczna filozofii prawa Friedricha Augusta von Hayeka
 • 5.1. Pojęcie prawdziwego prawa .......... 155
 • 5.2. Myśl Hayeka a pozostałe nurty filozofii prawa .......... 165
 • 5.3. Common law a customary law .......... 196
 • Rozdział 6. Filozofia społeczna Friedricha Augusta von Hayeka – wybrane aspekty
 • 6.1. Nomos a sprawiedliwość materialna .......... 205
 • 6.2. Demarchia .......... 219
 • Zakończenie .......... 237

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Filozofia prawa Friedricha Augusta von Hayeka
Published
December 16, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-752-9