Kupiectwo i handel w międzywojennym Krakowie (1918-1939)

Authors

Iwona Kawalla-Lulewicz
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
https://orcid.org/0000-0002-7369-9372

Synopsis

Kraków od wieków stanowił ważny ośrodek handlowy. Zawdzięczał to optymalnemu położeniu geograficznemu w punkcie przecięcia szlaków kupieckich łączących Wschód z Zachodem. Pomimo iż w ciągu stuleci zmieniała się koniunktura gospodarcza i znaczenie polityczne miasta, utrzymywało ono kluczową rolę w wymianie towarowej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Kraków należał do grona miast o największej liczbie przedsiębiorstw handlowych w Polsce. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ich liczby, struktury oraz szczegółowej ich klasyfikacji. Jest to jednocześnie próba odtworzenia działalności poszczególnych typów przedsiębiorstw, jak również wpływających na nie czynników. Poruszanym zagadnieniom towarzyszy ukazanie roli oraz specyfiki handlu żydowskiego tworzącego trwały element międzywojennego Krakowa. Nie zabraknie portretów kupców – bohaterów krakowskich sklepów i targów.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Rozdział 1 Handel a rozwój gospodarczy Krakowa
 • 1.1. Uwarunkowania rozwoju handlu w Krakowie .......... 19
 • 1.2. Handel artykułami pierwszej potrzeby .......... 49
 • Rozdział 2 Aktywność społeczno-zawodowa kupiectwa
 • 2.1. Struktura społeczno-zawodowa kupiectwa .......... 63
 • 2.2. Uwarunkowania i zakres pracy w handlu .......... 82
 • 2.3. Rodziny kupieckie .......... 89
 • 2.4. Charakterystyka środowiska kupieckiego .......... 99
 • 2.5. Zrzeszenia kupieckie .......... 112
 • Rozdział 3 Struktura przedsiębiorstw handlowych
 • 3.1. Liczba przedsiębiorstw .......... 123
 • 3.2. Kategorie świadectw przemysłowych .......... 131
 • 3.3. Rozmieszczenie terytorialne przedsiębiorstw .......... 140
 • 3.4. Branże .......... 160
 • Rozdział 4 Klasyfikacja handlu
 • 4.1. Sklepy .......... 182
 • 4.2. Spółdzielnie .......... 197
 • 4.3. Pośrednictwo i skup .......... 213
 • 4.4. Przedstawiciele handlowi i akwizytorzy .......... 219
 • 4.5. Handel obnośny i obwoźny .......... 225
 • 4.6. Targi .......... 234
 • 4.7. Niekonwencjonalne i innowacyjne sposoby zbytu .......... 269
 • 4.8. Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż ubocznie .......... 273
 • Rozdział 5 Handel w lokalach sklepowych
 • 5.1. Objęcie przedsiębiorstwa .......... 279
 • 5.2. Procedura zakładania sklepu .......... 283
 • 5.3. Kapitał i obroty .......... 287
 • 5.4. Rentowność i koszty prowadzenia sklepu .......... 302
 • 5.5. Mechanizmy funkcjonowania sklepu .......... 305
 • 5.6. Fasady i wnętrza sklepów .......... 318
 • 5.7. Specyfika handlu żydowskiego .......... 339
 • Posłowie .......... 353

Published

December 17, 2020

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 25 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 25 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-340-0

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-093-4