Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2016

Authors

Piotr Sula
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Synopsis

Partie małe jako fenomen obecny w przestrzeni rywalizacji politycznej, a w konsekwencji jako kategoria analityczna, pojawiły się w Europie Zachodniej w latach 60. XX w. Powstawanie partii określanych tym mianem spowodowało zwiększone zainteresowanie politologów ich problematyką. Dotychczasowe badania skupiały się jednak przede wszystkim na partiach małych w Europie Zachodniej. Stąd też istniała potrzeba podjęcia tej problematyki w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.
Prezentowana książka jest efektem badań porównawczych prowadzonych przez autora. Obejmowały one 26 partii politycznych z 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Słowenii).

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • Rozdział 1. Metodologiczne aspekty badań nad partiami małymi .......... 13
 • Rozdział 2. Charakterystyka partii małych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej .......... 47
 • Rozdział 3. Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej .......... 159
 • Zakończenie .......... 193
 • Bibliografia .......... 195
 • Wykaz skrótów występujących w tekście (lista partii oraz koalicji) .......... 207
 • Spis tabel .......... 211
 • Spis wykresów .......... 213
 • Indeks nazwisk .......... 215

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 8, 2018

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 21 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 21 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-899-1