Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2016

Authors

Piotr Sula
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Summary

Partie małe jako fenomen obecny w przestrzeni rywalizacji politycznej, a w konsekwencji jako kategoria analityczna, pojawiły się w Europie Zachodniej w latach 60. XX w. Powstawanie partii określanych tym mianem spowodowało zwiększone zainteresowanie politologów ich problematyką. Dotychczasowe badania skupiały się jednak przede wszystkim na partiach małych w Europie Zachodniej. Stąd też istniała potrzeba podjęcia tej problematyki w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.
Prezentowana książka jest efektem badań porównawczych prowadzonych przez autora. Obejmowały one 26 partii politycznych z 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Słowenii).

Cover for Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2016
Published
December 8, 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-899-1