Edukacja XXI wieku : strategie zarządzania i kierunki rozwoju

Authors

Tatiana Krawczyńska-Zaucha (ed)
Uniwersytet Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0001-6530-4206

Keywords:

education of the 21st century, educational trends, educational management, leadership in education (educational leadership), innovative educational tools

Synopsis

EDUCATION OF THE 21ST CENTURY MANAGEMENT CHALLENGES AND DEVELOPMENT TRENDS 

Education of the 21st century is divided into four parts. Part one encourages you to look at education from a broader, global perspective. It invites to focus on: changing the way of thinking about education and methods for passing on knowledge, showing different patterns and strategies of management and educational leadership, and bringing the conditions of education closer to a multicultural context. Part two addresses the ethical aspects of education by proposing a specific objective for teaching ethics in schools, raising the issue of human/animal attitudes, and showing the approaches developed against educational failure. Part three discusses in more detail innovative educational approaches, starting from a review of educational options currently available in Poland, through building relationships with students and methods which encourage them to take up creative challenges, to choosing strategies for modern teaching in selected contexts. Finally, part four deals with selected methods and tools that can be used in the twenty-first century education.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Słowo wstępu .......... 7
  Tatiana Krawczyńska-Zaucha
 • I. GLOBALNA PERSPEKTYWA
 • Edukacja bez granic – wezwanie do naprawy świata przez wiedzę .......... 13
  Zdzisława Piątek
 • Kształtowanie światopoglądu estetycznego i filozoficznego jako najwyższy cel edukacji .......... 35
  Jacek Breczko
 • Przywództwo edukacyjne jako fundament zarządzania oświatą w świecie VUCA .......... 51
  Tatiana Krawczyńska-Zaucha
 • Migracje XXI w. a edukacja. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji w środowisku wielokulturowym .......... 71
  Joanna Frączek-Broda
 • II. ETYCZNE ASPEKTY EDUKACJI
 • Znaczenie etyki w edukacji młodzieży .......... 105
  Dorota Probucka
 • Dekonstrukcja programu edukacji łowieckiej Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom .......... 119
  Marcin Urbaniak
 • Efektywność nauczania interdyscyplinarnego i problemowej strategii nauczania młodzieży w kształceniu umiejętności uzasadniania podmiotowości zwierząt .......... 137
  Iwona Kukowka, Paweł M. Owsianny, Mateusz Gutowski
 • Zarządzanie niepowodzeniem edukacyjnym w XXI w. School Completion Programme – irlandzki edukacyjny program pomocowy .......... 155
  Adam Jabłoński
 • III NOWATORSKIE PODEJŚCIA W EDUKACJI
 • Opcje edukacyjne we współczesnej Polsce .......... 173
  Katarzyna Pająk-Załęska
 • Praca z uczniem/studentem oparta na relacjach .......... 187
  Mateusz Szast
 • Rola nauczyciela w twórczym podejmowaniu wyzwań naukowych przez uczniów .......... 211
  Afrodyta Weselak
 • Filozofia konstruktywizmu a modele dydaktyczne Bruce’a Joyce’a w kontekście strategii nowoczesnego nauczania .......... 227
  Małgorzata Czapla
 • IV. METODY I NARZĘDZIA
 • Agile nie tylko dla IT. Metodyka scrum w edukacji uniwersyteckiej .......... 243
  Magdalena Trzcionka
 • Nowoczesne technologie w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością .......... 299
  Aleksandra Wójciak
 • Warsztat pedagoga-diagnosty w interdyscyplinarnym zespole profesjonalistów – nowe możliwości w zakresie wykorzystywania przez pedagogów kwestionariuszy psychologicznych .......... 313
  Urszula Brzezińska, Emilia Wrocławska-Warchala
 • Lektura szkolna jako klucz do rozmowy na trudne tematy .......... 337
  Justyna Kowalska
 • Aktywność edukacyjna seniorów w procesie selektywnego optymalizowania i kompensowania starości .......... 349
  Agata Muniak-Biernat

Published

December 29, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 21 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 21 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-223-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-131-4