Edukacja XXI wieku: Strategie zarządzania i kierunki rozwoju

Authors

Tatiana Krawczyńska-Zaucha (ed)
Uniwersytet Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0001-6530-4206

Summary

Otaczający nas świat zmienia się w zawrotnym tempie. Globalizacja, cyfryzacja i nieograniczony dostęp do wiedzy wcześniejszych pokoleń są zupełnie nowymi doświadczeniami ludzkości, które nigdy wcześniej nie istniały. Postęp technologiczny i biotechnologiczny z jednej strony umożliwia terapię nieuleczalnych wcześniej chorób, zamianę terenów pustynnych w kwitnące, sprawne funkcjonowanie wielomilionowych miast, nieprawdopodobną szybkość przemieszania się, a nawet masową eksplorację kosmosu, z drugiej jednak strony gatunek homo sapiens sam spycha się na krawędź życia i śmierci, zamieniając część błękitnej planety w śmietnik, zatruwając morza i oceany, wycinając w niekontrolowany sposób jej zielone płuca, skazując na zagładę kolejne gatunki roślin i zwierząt.
Taka rzeczywistość stawia przed edukacją zupełnie nowe wyzwania. Kształcenie i wychowanie powinny przygotować dzieci nie tylko do „radzenia sobie” w rzeczywistości XXI w., ale przede wszystkim do świadomego wzięcia odpowiedzialności za otaczający nas świat; nie tylko do posiadania wiedzy, ale do jej interioryzacji i wyciągania wniosków na przyszłość; nie tylko podporządkowywania sobie świata, ale przede wszystkim do zrównoważonego współuczestniczenia w życiu planety jako całości.
Wydarzenia globalnej pandemii COVID-19 i międzynarodowa przymusowa kwarantanna pokazały ludzkości, jak kruchy jest stworzony przez nią porządek. Obnażyły też bezwzględnie wszystkie braki, błędne założenia i nieadekwatne cele edukacji. Ta książka jest propozycją naprawy systemu kształcenia w różnych jego aspektach. Wytycza nowe kierunki rozwoju szkolnictwa w XXI w. i wskazuje adekwatne strategie nowoczesnego zarządzania. Zaprasza do tworzenia otwartej, włączającej edukacji od nowa, na podstawie świadomego wyciągania konstruktywnych wniosków z przeszłości.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Słowo wstępu .......... 7
  Tatiana Krawczyńska-Zaucha
 • I. GLOBALNA PERSPEKTYWA
 • Edukacja bez granic – wezwanie do naprawy świata przez wiedzę .......... 13
  Zdzisława Piątek
 • Kształtowanie światopoglądu estetycznego i filozoficznego jako najwyższy cel edukacji .......... 35
  Jacek Breczko
 • Przywództwo edukacyjne jako fundament zarządzania oświatą w świecie VUCA .......... 51
  Tatiana Krawczyńska-Zaucha
 • Migracje XXI w. a edukacja. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji w środowisku wielokulturowym .......... 71
  Joanna Frączek-Broda
 • II. ETYCZNE ASPEKTY EDUKACJI
 • Znaczenie etyki w edukacji młodzieży .......... 105
  Dorota Probucka
 • Dekonstrukcja programu edukacji łowieckiej Myśliwi – dzieciom, dzieci – zwierzętom .......... 119
  Marcin Urbaniak
 • Efektywność nauczania interdyscyplinarnego i problemowej strategii nauczania młodzieży w kształceniu umiejętności uzasadniania podmiotowości zwierząt .......... 137
  Iwona Kukowka, Paweł M. Owsianny, Mateusz Gutowski
 • Zarządzanie niepowodzeniem edukacyjnym w XXI w. School Completion Programme – irlandzki edukacyjny program pomocowy .......... 155
  Adam Jabłoński
 • III NOWATORSKIE PODEJŚCIA W EDUKACJI
 • Opcje edukacyjne we współczesnej Polsce .......... 173
  Katarzyna Pająk-Załęska
 • Praca z uczniem/studentem oparta na relacjach .......... 187
  Mateusz Szast
 • Rola nauczyciela w twórczym podejmowaniu wyzwań naukowych przez uczniów .......... 211
  Afrodyta Weselak
 • Filozofia konstruktywizmu a modele dydaktyczne Bruce’a Joyce’a w kontekście strategii nowoczesnego nauczania .......... 227
  Małgorzata Czapla
 • IV. METODY I NARZĘDZIA
 • Agile nie tylko dla IT. Metodyka scrum w edukacji uniwersyteckiej .......... 243
  Magdalena Trzcionka
 • Nowoczesne technologie w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością .......... 299
  Aleksandra Wójciak
 • Warsztat pedagoga-diagnosty w interdyscyplinarnym zespole profesjonalistów – nowe możliwości w zakresie wykorzystywania przez pedagogów kwestionariuszy psychologicznych .......... 313
  Urszula Brzezińska, Emilia Wrocławska-Warchala
 • Lektura szkolna jako klucz do rozmowy na trudne tematy .......... 337
  Justyna Kowalska
 • Aktywność edukacyjna seniorów w procesie selektywnego optymalizowania i kompensowania starości .......... 349
  Agata Muniak-Biernat

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Edukacja XXI wieku: Strategie zarządzania i kierunki rozwoju
Published
December 29, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-223-6