Gruzja po rewolucji róż : obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018

Authors

Jan Brodowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8798-6391

Keywords:

Georgia, Rose Revolution, 2003, geopolitics

Synopsis

Praca Jana Brodowskiego to pozycja godna polecenia dla osób zainteresowanych pogłębioną analizą przemian zachodzących w Gruzji. Autor uchwycił wieloaspektowość gruzińskiej transformacji, niejednoznaczność ocen jej elementów oraz mające na nią wpływ czynniki wewnętrzne i międzynarodowe. Praca właściwie wskazuje na kluczowe momenty najnowszej historii Gruzji, w której jako punkt zwrotny jawi się pokojowa „rewolucja róż”, a wydarzeniami niezwykle ważnymi: traumatyczne doświadczenia wojny 2008 roku oraz demokratyczny transfer władzy w 2012 roku. Atutem książki jest wielowątkowe potraktowanie miejsca Gruzji na arenie międzynarodowej, gdzie należną uwagę zwrócono m.in. na nieprzerwane dążenia do struktur zachodnich oraz destrukcyjną rolę północnego sąsiada dla realizacji gruzińskich ambicji.

Andrzej Cieszkowski
ambasador RP w Gruzji w latach 2013-2016

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • Rozdział I. Przemiany polityczno-społeczne w Gruzji w latach 2003-2018. Perspektywa teoretyczna .......... 21
 • Rozdział II. Od rewolucji róż do Gruzińskiego Marzenia – gruzińska scena polityczna w latach 2003-2018 .......... 59
 • Rozdział III. Gruzja na arenie międzynarodowej .......... 109
 • Rozdział IV. Gruzja w procesie transformacji (2003-2018) .......... 179
 • Konkluzje .......... 223
 • Aneksy .......... 231
 • Bibliografia .......... 233
 • Spis ilustracji, fotografii i map .......... 255
 • Spis wykresów, tabel i diagramów .......... 257
 • Indeks nazwisk .......... 269

Published

December 9, 2019

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-078-2