Rewolucja rosyjska. Spuścizna: Międzynarodowe echa rewolucji

Authors

Michał Kuryłowicz (ed)
Uniwersytet Jagielloński

Summary

Lenin, a w ślad za nim partia komunistyczna tuż po zdobyciu władzy operowali równocześnie dwoma odrębnymi dyskursami rewolucyjnymi. O ile w Europie Zachodniej proletariat miał niszczyć stare struktury państw narodowych, o tyle na Wschodzie rewolucja miała przynieść zrazu wyzwolenie narodowe spod ucisku kolonizatorów. Ten drugi dyskurs, antyimperialny i pronarodowy zarazem, okazał się zdecydowanie płodniejszy. Umożliwił on wykreoewanie rozwiązań wobec własnego, rosyjskiego Wschodu (np. odgórne utworzenie republik narodowych w Azji Centralnej), stał się również potężnym orężem w rękach komunistów w obliczu upadku świata kolonialnego.
Dalekosiężne konsekwencje flirtu radzieckiego socjalizmu z nacjonalizmem są przedmiotem analizy w niniejszej pracy. Autorzy zmagają się zarówno z sednem radzieckiej etnopolityki, z regionalnymi skutkami jej odrzucenia po 1991 roku, jak i z obliczem międzynarodowym sprzężenia komunizmu i myśli narodowej.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Rewolucja rosyjska. Spuścizna: Międzynarodowe echa rewolucji
Published
December 31, 2017

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-903-5