Włochy. Mozaika kultur

Authors

Karolina Golemo
Uniwersytet Jagielloński
Agnieszka Małek
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-0985-6089

Summary

Współczesne Włochy to przykład państwa, w którym zróżnicowanie – etniczne, narodowościowe, językowe, religijne – przybiera odmienne formy i przejawia się na wielu różnych poziomach. Ugruntowane przez wieki rozczłonkowanie Półwyspu Apenińskiego, silne regionalizmy oraz tendencje autonomiczne (a w przeszłości także separatystyczne) regionów przygranicznych i wyspiarskich współgrają z nowymi rodzajami wielokulturowości i międzykulturowości, powodowanej przez liczne społeczności imigranckie (… ).

Już od czasów włoskiego zjednoczenia (Risorgimenta) funkcjonowało – we Włoszech i poza ich granicami – silne przekonanie o podziale na „dwie Italie”, północną i południową. Ten popularny schemat, choć po części znajdował uzasadnienie w rozbieżnościach między dwiema częściami Półwyspu, przesłaniał wiele innych, nakładających się na siebie podziałów. Przyglądając się współcześnie tej mozaice kulturowej (etnicznej, językowej, mentalnościowej), jaką współtworzą tak odmienne od siebie regiony Półwyspu Apenińskiego, coraz trudniej zgodzić się z tego rodzaju upraszczającą dychotomią. Włosi od wieków dzielili się przecież na wiele grup, dla których punktem odniesienia były odmienna historia oraz lokalne tradycje i zwyczaje obecne w życiu codziennym mieszkańców różnych regionów. Bogactwo językowo-dialektalne i wielość wariantów włoskiego także dzisiaj powodują, że osoby pochodzące z różnych części kraju mogą mieć trudności z komunikacją, o ile nie zdecydują się na użycie standardowego italiano. To wielowiekowe obcowanie z odmiennością i przyzwyczajenie do kulturowej różnorodności może, choć nie musi, być czynnikiem ułatwiającym Włochom akceptację przybyszów z innych części Europy i świata oraz integrowanie się z nimi. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się konflikty, napięcia, próby chronienia własnej tożsamości. Poszerzanie definicji „włoskości” o elementy innych kultur, które przynoszą osiadający we Włoszech migranci, nie przychodzi z łatwością, ale jak każdy proces wymaga czasu i wzajemnego poznania. Obecni imigranci bywają postrzegani jako „Inni”, tak samo jak w przeszłości wewnętrzni imigranci ciągnący z Południa Italii ku bogatszej Północy w poszukiwaniu pracy i z nadzieją na lepsze życie.

z Wprowadzenia

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie. Włoska mozaika kulturowa .......... 7
 • Część I. Oblicza kulturowej różnorodności Włoch. Historia i współczesność
 • „Wiele Italii”. Problemy z włoską jednością .......... 15
  Karolina Golemo
 • Zróżnicowanie etniczne i ochrona praw mniejszości językowych we Włoszech .......... 45
  Agnieszka Małek
 • Część II. Włoskie pogranicza kulturowe. Wielokulturowość regionów o statusie specjalnym
 • Dolina Aosty. Włosko-frankofońska enklawa pośród alpejskich szczytów .......... 69
  Karolina Golemo
 • Trydent-Górna Adyga. Problemy i wyzwania pogranicza włosko-germańskiego .......... 93
  Karolina Golemo
 • Friuli-Wenecja Julijska. Zróżnicowanie językowe .......... 117
  Agnieszka Małek
 • Szkic o Sycylii .......... 142
  Agnieszka Małek
 • Sardynia Wyspa na skrzyżowaniu kultur .......... 163
  Karolina Golemo
 • Część III. Włoski krajobraz migracyjny
 • Procesy migracyjne we Włoszech .......... 197
  Agnieszka Małek
 • Neri Italiani. Dylematy tożsamościowe i relacje (po)kolonialne w twórczości artystycznej młodych Włochów pochodzenia afrykańskiego .......... 221
  Karolina Golemo

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Włochy. Mozaika kultur
Published
December 31, 2019
Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)
ISBN-13 (15)
978-83-8138-206-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-045-4