Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata

Authors

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (ed)
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-0289-316X
Agnieszka Czubik (ed)
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-7076-3834
Dominika Dziwisz (ed)
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-5837-3446

Synopsis

W prezentowanym zbiorze omówiono wybrane problemy ochrony praw i wolności jednostki pojawiające się aktualnie na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Koncepcja ochrony praw człowieka w dzisiejszym świecie ewoluuje pod wpływem zachodzących z dużą intensywnością procesów gospodarczych, politycznych, kulturowych, a także technologicznych. Procesy te mają także niezwykle ważne znaczenie dla jednostki, wpływając na jej prawa, a tym samym na jej funkcjonowanie we współczesnym świecie.

ze Wstępu


Recenzowana monografia dotyczy problematyki nie tylko ważnej, ale też niezwykle rozległej, bo obejmującej ogromne spectrum zagadnień, które w dodatku zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny. (…) Stan badań nad tą problematyką bardzo wyraźnie oscyluje w ostatnich latach wokół zagadnień związanych z nowymi zjawiskami współczesnego świata, takimi jak m.in. przemiany obyczajowe, katastrofa klimatyczna i ochrona środowiska, nowe technologie w związku z ich oddziaływaniem na styl życia jednostki oraz jej prywatność, warunki egzystencjalne człowieka wobec nasilających się procesów migracji, a także powrót idei nacjonalizmu i ciągle obecny terroryzm (…). Wypada zwrócić uwagę na to, jak wielo aspektowa jest omawiana tu problematyka i jak wrażliwa na zmienność współczesnego świata.


z recenzji prof. dr hab. Barbary Stoczewskiej

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • Rozdział I. Prawa człowieka a demokratyczna forma rządów i demokratyczna debata publiczna
 • Jawność życia publicznego a jawność finansowania polityki .......... 19
  Tomasz Gąsior
 • Pojęcie „demokracja” w prawie międzynarodowym praw człowieka .......... 43
  Marcin Jastrzębski
 • Ochrona praw człowieka w obliczu kontrsystemowego zagrożenia terroryzmem. Wybrane regulacje prawa międzynarodowego .......... 69
  Samanta Kowalska
 • Współczesne sposoby urzeczywistniania prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne .......... 89
  Katarzyna Todos
 • Rozdział II. Prawa człowieka w Unii Europejskiej
 • Ekstraterytorialność europejskich przepisów o ochronie danych osobowych .......... 105
  Agnieszka Czubik
 • Prawa jednostki w UE po referendum w sprawie Brexitu .......... 129
  Artur Niedźwiecki
 • Ochrona danych PNR w Unii Europejskiej. Uwagi w świetle Opinii Trybunału Sprawiedliwości 1/15 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera .......... 143
  Julia Wojnowska-Radzińska
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO .......... 159
  Joanna Mazur
 • Rozdział III. Prawa człowieka w kontekstach ekonomicznym i socjalnym
 • Godność człowieka w kontekście ekonomicznych i socjalnych praw człowieka .......... 175
  Dariusz Juruś
 • O globalnych problemach na skutek wprowadzenia lokalnych fikcji prawnych powiązanych z tzw. macierzyństwem zastępczym (surrogate motherhood) .......... 189
  Piotr Mostowik, Olga Bobrzyńska
 • Prawo do godziwego wynagrodzenia minimalnego za pracę jako prawo człowieka w sferze socjalnej .......... 219
  Henryk Szewczyk
 • Małżeństwa dzieci w świetle praw człowieka .......... 235
  Ewa Kamarad
 • Edukacja jako platforma budowania gotowości ucznia do przestrzegania praw człowieka. Prawa człowieka w podstawie programowej i wybranych podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej .......... 257
  Elżbieta M. Mach
 • Klauzula dobra dziecka w sprawach z zakresu międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka .......... 273
  Justyna Gumuła-Kędracka
 • Rozdział IV. Prawa człowieka w erze rozwoju technologii informatycznych
 • Dostęp i utrwalanie przekazów telekomunikacyjnych a ochrona praw jednostki .......... 289
  Łukasz Dawid Dąbrowski
 • Chiński system oceny obywatela. Możliwości aplikacji Social Credit System w państwach demokratycznych .......... 303
  Dominika Dziwisz
 • Rozwój technologiczny a prywatność. Rzecz o (nie)świadomym „ekshibicjonizmie” .......... 327
  Kamil Goryń
 • Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni – stan obecny i perspektywy na przyszłość .......... 339
  Marcin Rojszczak
 • Prawo do prywatności w obliczu fact checkingu oraz fake newsów. Wyzwania globalnego społeczeństwa informacyjnego .......... 357
  Otylia Bieniek
 • Haktywizm – prawa człowieka i bezpieczeństwo państwa .......... 383
  Aleksandra Kacała-Szwarczyńska
 • Rozdział V. Prawa człowieka a polityka wybranych państw
 • Wpływ myśli europejskiej na koncepcje człowieka i jego praw u prekursorów modernizacji w Iranie: Mirza Malkom-chan .......... 401
  Małgorzata Abassy
 • Status jednostki a stan nadzwyczajny we Francji po zamachach terrorystycznych z 13 listopada 2015 r. .......... 415
  Łukasz Jakubiak
 • Rosja wobec regulacji międzynarodowoprawnych z zakresu praw i wolności człowieka .......... 431
  Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak
 • Wolności obywatelskie a proces wyborczy w Gruzji .......... 445
  Jan Brodowski
 • Prawo do wolności religijnej w Republice Armenii. Analiza obowiązującego ustawodawstwa .......... 461
  Renata Król-Mazur
 • Kulturowe uwarunkowania działalności publicznej kobiet w Tunezji .......... 479
  Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 31, 2019

Series

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-230-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-086-7