Poeta w operze

Authors

Iwona Puchalska
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-0681-7460

Synopsis

A POET AT THE OPERA

The book attempts to show, by means of selected examples, how, in what context, and for what purpose figures of men and women of letters and their art appear in opera. The poet characters presented in the book are very dif ferent with regard to their stage personality, the literary trend they represent, and the function they fulfil in the story world. The aim of the work is to sketch – through confrontation of the most contrastive examples – a model of an opera based ‘history of literature’ that encompasses diverse percep tions, stereotypes and phantasms of poeticalness reflected in works of musi cal theatre.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wprowadzenie .......... 7
  • Poezja, muzyka i sumienie. O Lukanie w Koronacji Poppei Giovanniego Francesca Busenella i Claudia Monteverdiego .......... 37
  • Poezja zatrzymana w podróży. O personifikacji sztuki poetyckiej w Podróży do Reims Gioacchina Rossiniego .......... 59
  • „…choć pisze wiersze, człek dosyć poczciwy”. Jan Kochanowski w Czarnym Lesie Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Kurpińskiego .......... 81
  • Poeta w czasie marnym. Andrea Chénier Luigiego Illiki i Umberta Giordana .......... 119
  • „Wielkie miasto potrzebuje naszych córek”. Luiza i Julien Gustave’a Charpentiera .......... 167
  • Zamiast konkluzji .......... 205

Author Biography

Iwona Puchalska, Uniwersytet Jagielloński

pracownik Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Zajmuje się związkami muzyki i literatury, operą i teatrem muzycznym, problemami adaptacji, zjawiskiem improwizacji oraz uwarunkowaniami recepcji utworów muzycznych i literackich. Autorka m.in. książek: Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej (Universitas, Kraków 2004), Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim (Wydawnictwo UJ, Kraków 2013), Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania w poezji polskiej XX i XXI wieku (Księgarnia Akademicka, Kraków 2017) oraz Przy Mickiewiczu (Wydawnictwo UJ, Kraków 2019).

Published

December 31, 2019

Categories

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-973-8