Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy

Authors

Mateusz Goliński
Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0002-7955-8781

Summary

Późnośredniowieczne rejestry sądowe dokumentujące praktyczny wymiar egzekwowania obowiązujących wówczas przepisów prawnych zainteresowanie badaczy, szczególnie niemieckich, zaczęły wzbudzać już w XIX w. (…) Przygotowane przez Autora edycji do druku rejestry proskrybowanych – jaworski z lat 1381-1450 (…) oraz świdnicki – z lat (1367) 1380-1485 (…) były już znane historykom, ale w dotychczasowych badaniach raczej je pomijano, niekiedy wręcz lekceważąc ich wartość poznawczą. (…) Pułapek, których bez liku dostarczają zazwyczaj tego typu materiały, udało się doświadczonemu Wydawcy uniknąć, czego efektem jest wzorcowa edycja źródłowa, ukazująca w pełni bogactwo informacyjne oryginałów. Przygotowana według współczesnych zasad edytorskich pozwala na nowo zdefiniować olbrzymią wartość poznawczą obu rejestrów i to nie tylko dla badań nad zagadnieniami z zakresu organizacji późnośredniowiecznego wymiaru sprawiedliwości czy redagowania i wykorzystywania w codziennej praktyce sądowej tego typu zestawień not proskrypcyjnych. (…) Prócz codziennych, pospolitych konfliktów, typowych dla każdej ówczesnej społeczności, tak wiejskiej, jak i miejskiej, w obu publikowanych spisach proskrybowanych znalazły odbicie również spory znacznie większej rangi, powiązane nierzadko z kluczowymi dla regionu wydarzeniami politycznymi. Na ich kartach znajdziemy w związku z tym echa konfliktów pomiędzy miejscowym rycerstwem, a także rycerstwem i mieszkańcami wsi oraz miast, ponadto ślady aktów przemocy rycerzy-zbójników (…), spraw związanych z Żydami zamieszkującymi na terenie księstw jaworskiego i świdnickiego czy sporów głównych ośrodków miejskich regionu z lokalnymi władcami i ich wasalami.


Z recenzji dr hab. Pawła A. Jeziorskiego, prof. IH PAN

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... VII
 • Jaworski rejestr proskrybowanych. Treść źródła, jego tło społeczne i uwarunkowania w przestrzeni weichbildu .......... IX
 • Świdnicka księga proskrybowanych i ułaskawionych. Charakterystyka treści źródła i jej specyfika .......... XLIII
 • Zasady edycji .......... LXXIII
 • Bibliografia .......... LXXV
 • Spis rycin .......... LXXIX
 • Spis tabel .......... LXXXI
 • Jaworski rejestr proskrybowanych 1381-1450 (APWr., Oddział w Legnicy, Akta miasta Jawora, nr II/1) .......... 1
 • Indeks miejscowy i osobowy .......... 41
 • Indeks rzeczy i pojęć .......... 61
 • Świdnicka księga proskrybowanych i ułaskawionych (1367) 1380-1485 (APWr., Akta miasta Świdnicy, nr 95) .......... 67
 • Indeks miejscowy i osobowy .......... 191
 • Indeks rzeczy i pojęć .......... 245

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy
Published
December 31, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-226-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-225-0