Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej

Authors

Łukasz Bogucki
Uniwersytet Łódzki
Joanna Dybiec-Gajer
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Maria Piotrowska
Uniwersytet Jagielloński
Teresa Tomaszkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Summary

Polska nauka o przekładzie od kilku dekad rozwija się prężnie, co roku przyciągając nowe zastępy studentów i specjalizujących się w tej dziedzinie badaczy, ale jest to rozwój dosyć specyficzny, ponieważ w dużej mierze toczy się odrębnie w ramach poszczególnych filologii, prowadząc nie tylko do predylekcji w odnoszeniu się do teorii i dzieł powstałych w poszczególnych językach, ale również do stosowania odrębnych terminów, co nie służy dobrze żadnej gałęzi nauki. Bardzo dobrze widać to na przykładzie określenia dziedziny, którą zajmuje się recenzowany słownik – dla romanistów jest to zazwyczaj traduktologia, dla polonistów przeważnie przekładoznawstwo, dla anglistów i germanistów najczęściej translatoryka, etc. W takiej sytuacji nie ulega dla mnie wątpliwości, że pomysł przygotowania słownika, który porządkuje stosowaną w polszczyźnie terminologię przekładoznawczą, zestawia w jednym zwartym tomie terminy wypracowane na gruncie różnych filologii i zawiera hasła przygotowane przez badaczy reprezentujących nie tylko różne tradycje terminologiczne, ale również odmienne paradygmaty badawcze, należy uznać za bardzo dobry, tym bardziej, że od wydania wcześniejszych publikacji, którym przyświecał taki cel, minęło już sporo lat. Cieszy mnie również, że Autorzy zdecydowali się użyć w tytule rodzimego terminu przekładoznawstwo, przedkładając go ponad stosowane przez filologów obcych zapożyczenia.

prof. dr hab. Leszek Berezowski

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Autorzy haseł i ekwiwalentów obcojęzycznych .......... 7
  • Wstęp .......... 9
  • Słownik .......... 13
  • Polska bibliografia przedmiotu .......... 165
  • Bibliografia prac naukowych cytowanych w definicjach słownika .......... 168
  • Bibliografia słowników i encyklopedii przekładoznawczych .......... 171

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-211-3

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-096-6
Physical Dimensions