Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej T. 3

Authors

Jacek Szymala (ed)
Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0002-8714-7114
Dorota Skotarczak (ed)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
https://orcid.org/0000-0002-9224-6969

Summary

W ramach serii wydawniczej „Historia w Mediach” publikujemy recenzowane naukowe monografie autorskie i tomy zbiorowe z zakresu historii wizualnej. Prezentowana praca zbiorowa stanowi kontynuację publikacji Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 2. W poszczególnych częściach tomu po raz pierwszy doszło do metodologicznego spotkania historii wizualnej z badaniami z zakresu indologii i studiów globalnych. Książka oprócz artykułów naukowych zawiera także zestawienia bibliograficzne, omówienia i recenzje innych prac z dziedziny historii w mediach. Publikacja stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny oraz potwierdza naukową dojrzałość historii wizualnej.

prof. dr hab. Dorota Skotarczak,
dr Jacek Szymala

Chapters

Cover for Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej T. 3
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-385-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-384-4
Physical Dimensions