Punkty krystalizacji: Szkice o literaturze staropolskiej

Authors

Krzysztof Koehler
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
https://orcid.org/0000-0002-5189-2454

Summary

To, czym zajmuję się w tych szkicach, nazwać można próbą włączenia się do refleksji na temat tekstów, które powstawały w naszej literaturze najdawniejszej, a których autorzy wpływali na samorozumienie wspólnoty odbiorców kultury piśmienniczej, początkowo zapewne nielicznej, a z czasem coraz liczniejszej, żyjącej w ramach organizacji państwowej na pewnym określonym terenie w Europie. Na tym terenie (i w tej to wspólnocie) stopniowo artykułowało się, tak samo pod wpływem różnych historycznych wydarzeń, poczucie „polskości”. Ci ludzie, ich formuły słowne, ich spostrzeżenia, wszystko to układało się w pewien ciąg. W pewną wielowiekową opowieść, której my dzisiaj jesteśmy spadkobiercami. Nazywam te teksty, te wypowiedzi „punktami krystalizacji”. Oczywiście termin użyty przeze mnie jest swoistą metaforą tekstów kluczowych, w których dochodzi do głosu owa właśnie krystalizacja stanu świadomości wspólnotowej danego czasu i dzięki wielowiekowej lekturze tego typu wypowiedzi „krystalizacyjnych” mamy do czynienia z narastającą w czasie czy nawarstwiającą się refleksją.

Od Autora

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Gall Anonim .......... 7
 • Mistrz Kadłubek. Fundamenty .......... 25
 • Bogurodzica. Słowa pierwsze .......... 37
 • Tym duktem… Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowic o państwie i władzy .......... 53
 • Żubr – polska sprawa! I nie chodzi bynajmniej o piwo .......... 69
 • Klemens Janicki albo Dzielność .......... 85
 • Stanisław Orzechowski. Trybun republikanizmu .......... 97
 • Piotr Skarga. Pisarz czasów przełomu .......... 111
 • Gniazdo i sumienie .......... 129
 • Kochanowski, obyczaje, polityka i sprawiedliwość .......... 143
 • Gofred albo Otwartość. Opowieść królestwa .......... 161
 • O języku poezji, odkryciach i upadkach baroku .......... 177
 • Sarmackie „pieśni doświadczenia” .......... 191
 • Prorok Kochowski .......... 203
 • Wacław Potocki – czyli sedno .......... 217
 • Jan Chryzostom Pasek. Narracja tożsamościowa? .......... 235
 • Spojrzenie Franciszka Karpińskiego .......... 249
 • Nie jesteśmy sami .......... 261

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Punkty krystalizacji: Szkice o literaturze staropolskiej
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-390-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-170-3