Szkoła poetycka Józefa Czechowicza: O awangardzie (nie tylko) lubelskiej

Authors

Stanisław Gawliński
Uniwersytet Jagielloński

Summary

Stanisław Gawliński, nawiązując do prac Janusza Stradeckiego, Janusza Sławińskiego, Michała Głowińskiego poświęconych zagadnieniom grupy literackiej, w swej dysertacji podjął rzadko i okazjonalnie opracowywaną problematykę szkoły poetyckiej (w tym przypadku Czechowicza). Autor przede wszystkim zajął się opisem i rekonstrukcją tych składników życia literackiego i  modeli poetykich, które zaliczać by można w poczet czynników szkołotwórczych. Rozstrzyganie kwestii dokonuje się tu zgodnie z zasadą diachronii i synchronii, określoną przez Sławińskiego: "Poprzez grę elementów związanych i swobodnych, konstytutywnych i modyfikujących, kanonizowanych i peryferyjnych, a zatem przez stosunki strukturalne wypowiada się akcja procesu historycznoliterackiego". [...]
Rozróżnienia i ustalenia badawcze są wnikliwe, subtelne i szczegółowe. Dzięki temu powstał dynamiczny obraz rozumienia poezji. [...]
Dysertacja Gawlińskiego jest istotnym wzbogaceniem dorobku badawczego poświęconego dynamicznym, trudnym do ogarnięcia zjawiskom tworzącym miejsca wspólne w poezji.

Z recenzji prof. Chojnowskiego ("Pamięnik Literacki" 1987, z. 1)

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp .......... 9
  • Wstęp do drugiego wydania .......... 11
  • Rozdział I. Przemiany awangardy. Od „poezji uspołecznionej” do „poezji czystej .......... 13
  • Rozdział II. W kręgu Czechowicza .......... 37
  • Rozdział III. Modele poezji Czechowicza .......... 63
  • Rozdział IV. Szkoła poetycka Czechowicza .......... 83
  • Rozdział V. Retoryka katastrofizmu. Szkoła Czechowicza w poezji Drugiej Awangardy .......... 137

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Szkoła poetycka Józefa Czechowicza: O awangardzie (nie tylko) lubelskiej
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-66765-03-0

Details about the available publication format: Look inside

Look inside
ISBN-13 (15)
978-83-66765-03-0