Łemkowskie etymologie

Authors

Adam Fałowski
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-3836-2221
Wiktoria Hojsak
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-4721-2217

Summary

*

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • WSTĘP
  • I. Łemkowie i ich etnolekt .......... 5
  • II. Badania nad słownictwem łemkowskim .......... 13
  • III. Etymologie łemkowskie. Zasady doboru wyrazów hasłowych oraz budowa artykułu hasłowego .......... 19
  • Podziękowania .......... 20
  • Wykaz skrótów, źródeł i literatury .......... 23
  • Wyrazy hasłowe .......... 27
  • Źródła i literatura .......... 283
  • Indeks etymologizowanych wyrazów .......... 289

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński

profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zatrudniony w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Kierownik Katedry Ukrainistyki. Slawista, językoznawca. Autor prac z zakresu morfologii i leksykologii historycznej, etymologii i entnolingwistyki języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego.

Wiktoria Hojsak, Uniwersytet Jagielloński

doktor, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawca. Autorka prac z zakresu dialektologii i etnolingwistyki ukraińskiej, etymologii, leksykologii kontrastywnej oraz kultury ludowej regionu karpackiego.

Cover for Łemkowskie etymologie
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-365-3

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-364-6