Łemkowskie etymologie

Authors

Adam Fałowski
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-3836-2221
Wiktoria Hojsak
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-4721-2217

Synopsis

For centuries, the Lemkos have inhabited the northern and southern slopes of the Carpathians from Poprad in the west to Osława and Laborec in the east. In the north and north-west, the Lemkos neighbored with the Polish population, in the south and south-west with the Slovak. In the east, the Lemkos bordered with other Ruthenians, namely Boykos, which is why this border is no longer as clear-cut as in the west, and the determination of its course has been subject of many academic disputes. This is the territory where the Lemkos lived before the Second World War.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • WSTĘP
  • I. Łemkowie i ich etnolekt .......... 5
  • II. Badania nad słownictwem łemkowskim .......... 13
  • III. Etymologie łemkowskie. Zasady doboru wyrazów hasłowych oraz budowa artykułu hasłowego .......... 19
  • Podziękowania .......... 20
  • Wykaz skrótów, źródeł i literatury .......... 23
  • Wyrazy hasłowe .......... 27
  • Źródła i literatura .......... 283
  • Indeks etymologizowanych wyrazów .......... 289

Author Biographies

Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński

profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zatrudniony w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Kierownik Katedry Ukrainistyki. Slawista, językoznawca. Autor prac z zakresu morfologii i leksykologii historycznej, etymologii i entnolingwistyki języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego.

Wiktoria Hojsak, Uniwersytet Jagielloński

doktor, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawca. Autorka prac z zakresu dialektologii i etnolingwistyki ukraińskiej, etymologii, leksykologii kontrastywnej oraz kultury ludowej regionu karpackiego.

Published

December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 33 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 33 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-365-3

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-364-6