Pod wiatr : Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej (1921-1938)

Authors

Wojciech Mazur
Uniwersytet Jagielloński

Synopsis

Oddawana w ręce czytelnika książka stanowi propozycję [...] spojrzenia na dwa pierwsze dziesięciolecia historii sił powietrznych spod biało-czerwonej szachownicy z dystansu wyznaczanego przez oś polityczno-militarnego sojuszu Warszawy i Paryża. [...]
Zagadnienia lotnicze nie stanowiły bowiem w wojskowych kontaktach Francji i II Rzeczypospolitej mało istotnego elementu. Przeciwnie - francuska pomoc w pierwszych latach niepodległości umożliwiła [ostateczne] ukonstytuowanie polskich sił powietrznych, następnie zaś nadała ich organizacji czy doktrynie kształty, które zachowały do końca międzywojennego dwudziestolecia. Finansowe wsparcie ze strony Paryża i napływający znad Sekwany lub wykonywany w kraju na podstawie francuskich licencji sprzęt lotniczy w całym tym okresie odgrywały w rozwoju polskiego lotnictwa kluczową rolę. W miarę upływu czasu rosło także znaczenie lotnictwa dla kreślonych przez sztabowców obu państw planów wojskowej kooperacji na wypadek kolejnego europejskiego konfliktu. Siłu powietrzne, początkowo w takich ustaleniach niemal nieobecne, od połowy lat 20 zaczęły być darzone coraz większą uwagą, dekadę później stały się wręcz jednym z zasadniczych elementów uwzględnianych w międzysztabowych rozmowach.

Ze Wstępu

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp .......... 7
  • Rozdział 1. We francuskim terminie (1921 – wiosna 1926) .......... 13
  • Rozdział 2. Emancypacja (wiosna 1926 – lato 1929) .......... 99
  • Rozdział 3. Na własnych skrzydłach (lato 1929 – lato 1936) .......... 129
  • Rozdział 4. Lotnicze wiano Rambouillet (wiosna 1936 – jesień 1938) .......... 191
  • Zakończenie .......... 269

Published

December 31, 2015

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-658-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-657-7