Teka florencka Teofila Lenartowicza: Wokół twórczości literackiej i rzeźbiarskiej

Authors

Magdalena Bartnikowska-Biernat
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0001-9967-0845

Summary

Książka jest pierwszą monografią włoskiego okresu twórczości Teofila Lenartowicza. Koncentruje się na powstałych we Włoszech utworach literackich, korespondencji, artykułach, a także dziełach rzeźbiarskich autora Lirenki. Autorka uwzględniła też działalność Lenartowicza jako wykładowcy w Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii, posługując się niepublikowanymi dotąd źródłami archiwalnymi. Ważną część książki stanowią autorskie interpretacje omawianych utworów literackich i plastycznych.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Podziękowania .......... 7
 • Wstęp do drugiego wydania .......... 9
 • Lenartowicz we Włoszech – działalność na polu literackim i edukacyjnym
 • Lenartowicz jako korespondent zagraniczny w polskiej prasie .......... 23
 • Album włoskie .......... 56
 • Akademia im. Adama Mickiewicza w Bolonii .......... 95
 • Lenartowicz a rzeźba XIX wieku
 • Polska i włoska twórczość rzeźbiarska w XIX wieku (zarys problematyki) .......... 127
 • Rzeźba Lenartowicza – początki i próba charakterystyki .......... 145
 • Żona poety .......... 156
 • Rzeźba w poezji Lenartowicza .......... 166
 • Interdyscyplinarne związki literatury i rzeźby w twórczości Lenartowicza
 • Święci robotnicy .......... 191
 • Prorok Samuel upominający lud Izraela .......... 200
 • Głowa św. Jana Chrzciciela na misie Herodiady .......... 207
 • Drzwi – pomnik nagrobny Zofii z Kickich Cieszkowskiej .......... 217
 • Kielich mszalny dla papieża Piusa IX .......... 230
 • Zamiast podsumowania .......... 239

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Bartnikowska-Biernat, Uniwersytet Jagielloński

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z pogranicza literatury i sztuk muzycznych oraz plastycznych, publikuje m.in. w „Ruchu Literackim”, „Kontekstach Kultury”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwie”, „Kwartalniku Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego QUART”. Interesuje się historią literatury i sztuki XIX wieku.

Cover for Teka florencka Teofila Lenartowicza: Wokół twórczości literackiej i rzeźbiarskiej
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-312-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-311-0