Mikołaj Zebrzydowski 1553–1620. Szkic biograficzny

Authors

Tomasz Graff
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bartłomiej Wołyniec
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Summary

W Państwa ręce trafia pierwsze w pełni naukowe opracowanie na temat życia i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego, stworzone przez wybitne gremium autorów będących znawcami czasów, w jakich żył nasz wielki fundator.

Burmistrz Miasta Kawlarii Zebrzydowskiej
Dr hab. inż. Augustyn Ormanty

Niniejsza książka jest szkicem biograficznym i nie rości sobie pretensji do tego, by być czymś więcej. Niemniej jest pierwszą próbą spojrzenia na osobę Mikołaja Zebrzydowskiego wielowymiarowo i wielowątkowo, gdyż tylko w taki sposób można lepiej zrozumieć tę barwną i zasłużoną dla kultury i Kościoła postać. Przede wszystkim zaś dla samej Kalwarii Zebrzydowskiej - miasta uznającego  go za swego założyciela, od którego też wzięło swoją nazwę.

[...] Obraz Zebrzydowskiego, który wyłania się z przeszłości, ukazuje człowieka o niezwykle złożonej osobowości. Z jednej strony to magnat, którego duma i ambicja były powszechnie znane i podkreślane zarówno przez wrogów, jak i kronikarzy próbujących zachować obiektywizm, a jednocześnie człowiek pełen pokory (widocznej szczególnie pod koniec życia), którą często uważano za fałszywą i dewocyjną. Z drugiej strony to dzielny obrońca Ojczyzny, robiącą błyskotliwą karierę przy boku kanclerza Jana Zamojskiego, a jednocześnie opozycjonista wobec legalnego władcy i przywódca rokoszu, który był wojną domową i doprowadził do bratobójczej walki. To także wierny syn Kościoła, pobożny fundator kościołów, przyjaciel zakonów i człowiek ceniony przez Stolicę Apostolską, co nie przeszkadzało mu jednocześnie w czasie rokoszu czynnie współpracować z innowiercami, narażając się w ten sposób na nieustanne wypominane tego faktu przez przeciwników. Przy tym wszystkim miał on niczym niezmącone przekonanie, że wszystkie jego decyzje i wybory płyną z czystych intencji i pragnienia działania dla dobra Ojczyzny, zgodnie z własnym sumieniem.

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • Wstęp .......... 9
 • CZĘŚĆ I. MAGNAT I POLITYK
 • Genealogia Zebrzydowskich .......... 15
  Bartłomiej Wołyniec
 • Młodość i edukacja .......... 46
  s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 • W służbie państwa .......... 53
  Tomasz Graff
 • W matni rokoszu ..........
  Tomasz Graff
 • CZĘŚĆ II. FUNDATOR I DOBRODZIEJ
 • Kalwaria .......... 115
  Bartłomiej Wołyniec, s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 • Czynna pobożność .......... 146
  s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 • Rodowe gniazdo .......... 164
  s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 • CZĘŚĆ III. W PAMIĘCI WSPÓŁCZESNYCH I POTOMNYCH
 • Mikołaj Zebrzydowski w literaturze XVI-XVII w. .......... 181
  Bartłomiej Wołyniec, s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN
 • Ikonografia Mikołaja Zebrzydowskiego .......... 209
  Bartłomiej Wołyniec
 • Zakończenie .......... 217
Cover for Mikołaj Zebrzydowski 1553–1620. Szkic biograficzny
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-329-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-297-7
Physical Dimensions