Prawybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Bilans czterech dekad, 1976-2016

Authors

Maciej Turek
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-0981-4903

Summary

Książka stanowi analizę przebiegu i konsekwencji reform procesu wyłaniania nominatów na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapoczątkowanych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku przez Partię Demokratyczną. W ich rezultacie dominującym sposobem wyłaniania kandydatów do prezydentury stały się prawybory. Co więcej, ustanowione przez Komisję McGoverna-Frasera reguły sprawiły, że podmiotem mającym największy wpływ na to, kto uzyska status nominata, stali się wyborcy, choć przez dekady była to swoista prerogatywa liderów partyjnych. Monografia krok po kroku rozważa wszystkie te działania, demonstrując, iż modyfikacja reguł zmieniła sposób w jaki pretendenci rywalizują o prezydencką nominację. W okresie po reformach w mniejszych stopniu zabiegają bowiem o poparcie liderów, koncentrując się na budowie sztabów wyborczych, zbieraniu pieniędzy na prowadzenie kampanii wyborczej oraz próbują dotrzeć, za pomocą mediów lub osobistej agitacji, do jak największej grupy obywateli, by zdobyć ich głosy. Mniejsze znaczenie partii, a zwiększony nacisk na kampanie medialne w kampaniach prenominacyjnych sprawia, że reformy partyjne doprowadziły nie tylko do transformacji procesu nominacji prezydenckich, ale także całego amerykańskiego systemu politycznego i tego, jak polityka w USA funkcjonuje na co dzień.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp .......... 11
  • Rozdział 1 Ewolucja systemu nominacji prezydenckich .......... 21
  • Rozdział 2. Reformy partyjne .......... 47
  • Rozdział 3. Stanowe systemy wyłaniania delegatów .......... 123
  • Rozdział 4. Etapy rywalizacji o prezydencką nominację .......... 151
  • Rozdział 5. Finansowanie procesu nominacji prezydenckich .......... 219
  • Rozdział 6. Media w kampanii prenominacyjnej .......... 253
  • Zakończenie .......... 293

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maciej Turek, Uniwersytet Jagielloński

politolog i amerykanista, adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą systemu politycznego i wyborczego USA. Był stypendystą The Copernicus Society of America, Fundacji Kościuszkowskiej oraz dwukrotnie JFK Institute for North American Studies przy Freie Universität w Berlinie. Jest autorem monografii Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza politologiczna (Kraków 2014), wraz z Pawłem Laidlerem wydał też monografię Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Kraków 2016) oraz zbiór Basic Documents in U.S. Federal Campaign Finance Law (Kraków 2015), będący analizą najważniejszych aktów prawnych, głównie ustaw i orzeczeń sądowych, regulujących kwestie finansowania kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych.

Cover for Prawybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Bilans czterech dekad, 1976-2016
Published
December 31, 2017
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-313-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-7638-877-9