Halo, halo! Niepodległa w eterze : radio i radiofonia w Polsce 1918-1989

Authors

Anna Katarzyna Dulska
Universidad de Navarra, Pampeluna
https://orcid.org/0000-0002-3350-5211

Keywords:

radio, broadcasting, radio set, radio receiver, old radio, Poland, history of radio communication

Synopsis

HELLO, HELLO, THIS IS INDEPENDENT POLAND! RADIO AND RADIO BROADCASTING IN POLAND, 1918-1989

One could say that radio and independent Poland are peers. Since the early 20th century, once the achievements of scientists and inventors allowed remotevoice transmission, radio and radio broadcasting developed rapidly, and the radioset soon became a permanent device in almost every household. The radio arrived in Poland at almost the same time as the country reappeared on themap of Europe, and since then it has continuously influenced the nature of its society and statehood. In the times preceding the spread of the Internet, andnowadays, when Internet access is difficult or impossible for whatever reason, radio was, is, and will continue to be its equivalent: the fastest and cheapestsource of information, as well as a culture-making, sound window on the world, which develops the imagination and broadens our cognitive horizons.

The text is based on scientific, popular science and journalistic studies,printed and published online, or on conventional publications and primarysources, with documents, reportages, interviews, and the authors’ own collections. It is accompanied by rich photographic material from institutional andprivate, Polish and foreign archives. In several places, the authors have giventhe voice to witnesses of the stories described and experts in the issues at hand.It was not the authors’ intention to provide an exhaustive study of the subjectmatter – this would be neither justified nor even possible. To paraphraseWładysław Niemczyński, the author of the first Polish radio textbook (1925),“a certain superficiality resulted from this approach, but not in the sense ofskipping difficulties, but in the sense that by emphasizing the most importantdetails a clear overall picture was created”.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Podziękowania .......... 11
 • Wstęp .......... 13
 • ROZDZIAŁ 1. Od kryształka do tranzystora, czyli co w tej skrzynce gra .......... 17
 • Iskry w eterze .......... 18
 • Od kropki i kreski do przesyłania głosu .......... 20
 • Kryształki .......... 22
 • Lampy .......... 24
 • Tranzystory .......... 26
 • Ile pozostało radia w radiu? .......... 27
 • ROZDZIAŁ 2. „Halo, halo! Tu Polskie Radio” (II Rzeczpospolita) .......... 29
 • Radio a sprawa polska – Polska a sprawa radiowa .......... 29
 • „Halo, halo! Tu Polskie Radio Warszawa, fala 480” .......... 31
 • Rozgłośnie lokalne: „Halo! Halo! Tu Polskie Radio Kraków, fala 422 m” .......... 33
 • Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza (TRCN) Babice-Boernerowo .......... 42
 • Radiowa ewangelizacja i msze fonogeniczne .......... 48
 • Boom radiowy .......... 51
 • Radiowe mocarstwo .......... 61
 • Skala zagrożenia .......... 68
 • ROZDZIAŁ 3. „Halo, halo! Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat” (II wojna światowa) .......... 77
 • Alternatywna historia prowokacji gliwickiej .......... 77
 • Polskie Radio w kampanii wrześniowej .......... 79
 • „Jedyny łącznik ze światem” .......... 81
 • „Fałszywy Raszyn” .......... 82
 • Radio gadzinowe .......... 83
 • Siekiera, motyka, piłka… radio .......... 85
 • Radio w Polskim Państwie Podziemnym .......... 88
 • Radio w piekle .......... 102
 • „Na skrawku niepodległej Polski” .......... 105
 • „Pszczółka” .......... 111
 • ROZDZIAŁ 4. Radio w okowach PRL .......... 115
 • Wyrok śmierci za Philipsa .......... 115
 • Zgliszcza .......... 118
 • Radioodbiorniki „Diora” .......... 122
 • Polskie Radio „ludowe” .......... 126
 • Budujemy nowy maszt, jeszcze jeden nowy maszt .......... 128
 • Radio Kraków .......... 130
 • Radiowa uczelnia dla ludzi pracy i nie tylko .......... 131
 • Procesy pokazowe .......... 132
 • Nowa Huta: miasto (nie)całkiem zradiofonizowane .......... 134
 • Wolność eteryczna: „Mówi Radio Wolna Europa – głos wolnej Polski” .......... 136
 • Radiowa schizma .......... 145
 • Kaganiec na szczekaczkę .......... 150
 • Światło w eterze .......... 158
 • Załatwione odmownie .......... 164
 • Czech, Polak i Niemiec lecą w kosmos .......... 170
 • Z dalekiego kraju: „Polska w różnych językach świata” .......... 171
 • „Niepodległość na co dzień” i radiowe postulaty „Solidarności” .......... 175
 • Drugi (i trzeci) obieg w eterze .......... 177
 • „Kiedy dawny przeciwnik będzie sojusznikiem”, czyli Baśnie o Okrągłym Stole na falach Wolnej Europy .......... 185
 • ROZDZIAŁ 5. Polskie żywioły radiowe .......... 191
 • Morze .......... 191
 • Góry .......... 204
 • Bibliografia .......... 221
 • Spis ilustracji .......... 229
 • Od redakcji .......... 247
 • Indeks nazwisk .......... 249

Published

March 3, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 27 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 27 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-348-6

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-347-9