Podstawy gramatyki arabskiej

Authors

Paweł Siwiec
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8419-9672

Synopsis

Podstawy gramatyki arabskiej nie miały być w zamierzeniu autora typową gramatyką opisową. Pomyślane zostały jako gramatyka bardziej praktyczna, adresowana do osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem arabskim. Z tego powodu do niezbędnego minimum ograniczona została terminologia, a wszystkie kwestie językowe zilustrowane zostały odpowiednimi przykładami. Przede wszystkim jednak chodziło autorowi o to, by podręcznikowi temu nadać bardziej nowoczesną i przystępną formę wykorzystującą możliwości, jakie stwarza technologia cyfrowa. Intencją autora było też, by w ramach obowiązujących norm poprawnościowych arabskiego języka literackiego uwzględnić jego wariant mówiony. Stąd końcówki zwyczajowo niewymawiane zostały w transkrypcji zapisane w indeksie górnym, a w nagraniach dźwiękowych pominięte. Podobnie jak opublikowane wcześniej Testy z gramatyki arabskiej, podręcznik ten przygotowany został w postaci ebooka w popularnym formacie epub. Dzięki temu może być używany nawet na smartfonie. Format taki pozwolił ponadto na zastosowanie funkcji ułatwiających i wzbogacających korzystanie z podręcznika. Kliknięcie (lub stuknięcie) w tekst transkrypcji danego wyrazu uruchamia odtwarzanie pliku dźwiękowego. Z kolei najechanie kursorem myszki na tekst arabski (lub dotknięcie) powiększa go, przez co staje się bardziej czytelny.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp
 • ALFABET I WYMOWA
 • Spółgłoski
 • Samogłoski
 • Akcent
 • Klawiatura komputerowa
 • CZĘŚCI MOWY
 • 1. CZASOWNIK
 • Formy tryby oznajmującego
 • Tryby
 • Strona bierna
 • 2. RZECZOWNIK
 • Określoność i nieokreśloność
 • Rodzaj
 • Liczba
 • Deklinacja
 • Rzeczowniki odsłowne
 • Rzeczowniki z prefiksem ma- (مَـ)
 • Rzeczowniki z prefiksem mi- (مِـ)
 • Rzeczowniki z sufiksem -atun (ـَةٌ) wskazującym na jednostkowość
 • Zdrobnienia
 • 3. ZAIMEK
 • Zaimki osobowe samodzielne
 • Zaimki osobowe sufigowane (dzierżawcze i dopełnieniowe)
 • Zaimki wskazujące
 • Zaimki względne
 • 4. PRZYMIOTNIK
 • 5. LICZEBNIK
 • Liczebniki główne
 • Liczebniki porządkowe
 • 6. PRZYIMEK
 • 7. PRZYSŁÓWEK
 • 8. PARTYKUŁA
 • 9. SPÓJNIK
 • SKŁADNIA
 • 1. SKŁADNIA RZECZOWNIKÓW
 • Z przyimkami
 • Z innymi rzeczownikami lub zaimkami sufigowanymi
 • Z partykułami wołacza
 • Zdanie pojedyncze z orzeczeniem imiennym
 • Rzeczownik odsłowny w funkcji czasownika
 • Zdania pojedyncze z partykułą wykluczającą إِلّا (ᵓillā)
 • 2. SKŁADNIA CZASOWNIKÓW
 • Zdanie pojedyncze z orzeczeniem czasownikowym
 • Z zaimkami sufigowanymi
 • Nie tylko czasy...
 • Zdania z partykułą wykluczającą إِلّا (ᵓillā)
 • Zdania wykrzyknikowe wyrażające zdziwienie lub zaskoczenie
 • Zdania życzące (optatywne)
 • Imiesłów przymiotnikowy w funkcji czasownika
 • 3. SKŁADNIA PRZYMIOTNIKÓW
 • Szyk wyrazów
 • Stopniowanie przymiotników
 • Zaprzeczenie przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych
 • 4. SKŁADNIA LICZEBNIKÓW
 • Liczebniki główne
 • Liczebniki porządkowe
 • 5. ZDANIA PYTAJNE
 • 6. ZDANIA ZŁOŻONE
 • Zdania przydawkowe
 • Zdania zaczynające się od spójników أَنَّ (ᵓanna) i لَكِنَّ (lakinna)
 • Zdania zaczynające się od spójników: أَنْ (ᵓan), لِـ (li), لِأَنْ (li-ᵓan), كَيْ (kay), لِكَيْ (li-kay), حَتّى (ḥattā)
 • Zdania zaczynające się od frazy ما دام (mā dāma)
 • Zdania warunkowe
 • Zdania czasowe
 • Zdania z partykułą wykluczającą
 • Zdania okolicznikowe czynnika towarzyszącego
 • Przykłady innych rodzajów połączeń zdaniowych
 • BIBLIOGRAFIA

Published

March 9, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-8138-424-7