Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych: Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka

Authors

Maciej Rak
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-0042-1406

Summary

Książka dotyczy działalności naukowej Jana Karłowicza, a dokładniej trzech dziedzin, do których wniósł on znaczny wkład – dialektologii, etnolingwistyki i lituanistyki. Podstawą materiałową są tu archiwalia tego badacza (kartoteki Słownika gwar polskich, Słownika mitologii polskiej i Słowniczka mitologii litewskiej), odnalezione w 2017 r. w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Celem opracowania jest włączenie tych dokumentów w obieg naukowy oraz ponowne przyjrzenie się Słownikowi gwar polskich. Najprawdopodobniej przez ponad sto lat, czyli od ukończenia jego druku w 1911 r., nikt nie zaglądał do tych rękopiśmiennych materiałów m.in. dlatego, że były wadliwie skatalogowane.

Chapters

 • Table of Contents
 • Wprowadzenie .......... 7
 • 1. Cel i zakres opracowania .......... 9
 • 2. Podstawa materiałowa .......... 11
 • 3. Tło historyczno-społeczne działalności naukowej Jana Karłowicza .......... 15
 • 4. Niektóre terminy .......... 18
 • 5. Kompozycja opracowania .......... 21
 • Słownik gwar polskich oceniony na nowo .......... 23
 • 1. Historia powstania i druku Słownika gwar polskich .......... 23
 • 2. Kartoteka a wydrukowany Słownik gwar polskich – zamiar a ostateczna realizacja .......... 40
 • 3. Wkład Jana Łosia do Słownika gwar polskich .......... 46
 • 4. Recenzja Słownika gwar polskich przygotowana przez Kazimierza Nitscha czytana na nowo .......... 50
 • „Pierwsze narodziny” etnolingwistyki – Słownik mitologii polskiej Jana Karłowicza .......... 73
 • 1. Inspiracje – od Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego do Edwarda Burnetta Tylora .......... 73
 • 2. Historia powstania Słownika mitologii polskiej .......... 81
 • 3. Próba rekonstrukcji Słownika mitologii polskiej .......... 85
 • 4. Słownik mitologii polskiej a współczesna etnolingwistyka i słowniki etnolingwistyczne .......... 135
 • 5. Co dalej? .......... 144
 • Słowniczek mitologii litewskiej, czyli Jan Karłowicz jako Litwin z urodzenia .......... 147
 • 1. Litwin z urodzenia .......... 147
 • 2. Inspiracje – od pieśni gminnej po krytykę książki Edmunda Veckenstedta .......... 152
 • 3. Historia powstania Słowniczka mitologii litewskiej .......... 155
 • 4. Próba rekonstrukcji Słowniczka mitologii litewskiej .......... 157
 • 5. Co dalej? .......... 177
 • Podsumowanie .......... 179
 • Aneks .......... 183
 • Literatura .......... 215
 • Indeks osób .......... 245
 • Indeks nazw geograficznych .......... 259

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych: Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka
Published
March 18, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)
ISBN-13 (15)
978-83-8138-420-9

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-419-3