Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych : dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka

Authors

Maciej Rak
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-0042-1406

Synopsis

JAN KARŁOWICZ IN THE LIGHT OF ARCHIVAL MATERIALS: DIALECTOLOGY, ETHNOLINGUISTICS AND THE STUDY OF LITHUANIAN LANGUAGE AND CULTURE

The book refers to the scientific activity of Jan Karłowicz, and, in particular, to the three areas to which he contributed much of his work: dialectology, ethnolin- guistics, and the study of Lithuanian Language and Culture. The material basis includes the researcher’s archival works (files of the Lexicon of Polish Dialects [Słownik gwar polskich], Lexicon of Polish Mythology [Słownik mitologii polskiej] and the Little Lexicon of Lithuanian Mythology [Słowniczek mitologii litewskiej]), found in 2017 in the Scientific Archive of PAN and PAU in Kraków. The objective of this book is to publish these documents and re-analyse the Lexicon of Polish Dialects. For more than a hundred years, i. e. since the time in which the lexicon was finished in 1911, nobody has probably read those manuscripts. One of the reasons for this is the fact that they were catalogued in a wrong manner

Chapters

 • Table of Contents
 • Wprowadzenie .......... 7
 • 1. Cel i zakres opracowania .......... 9
 • 2. Podstawa materiałowa .......... 11
 • 3. Tło historyczno-społeczne działalności naukowej Jana Karłowicza .......... 15
 • 4. Niektóre terminy .......... 18
 • 5. Kompozycja opracowania .......... 21
 • Słownik gwar polskich oceniony na nowo .......... 23
 • 1. Historia powstania i druku Słownika gwar polskich .......... 23
 • 2. Kartoteka a wydrukowany Słownik gwar polskich – zamiar a ostateczna realizacja .......... 40
 • 3. Wkład Jana Łosia do Słownika gwar polskich .......... 46
 • 4. Recenzja Słownika gwar polskich przygotowana przez Kazimierza Nitscha czytana na nowo .......... 50
 • „Pierwsze narodziny” etnolingwistyki – Słownik mitologii polskiej Jana Karłowicza .......... 73
 • 1. Inspiracje – od Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego do Edwarda Burnetta Tylora .......... 73
 • 2. Historia powstania Słownika mitologii polskiej .......... 81
 • 3. Próba rekonstrukcji Słownika mitologii polskiej .......... 85
 • 4. Słownik mitologii polskiej a współczesna etnolingwistyka i słowniki etnolingwistyczne .......... 135
 • 5. Co dalej? .......... 144
 • Słowniczek mitologii litewskiej, czyli Jan Karłowicz jako Litwin z urodzenia .......... 147
 • 1. Litwin z urodzenia .......... 147
 • 2. Inspiracje – od pieśni gminnej po krytykę książki Edmunda Veckenstedta .......... 152
 • 3. Historia powstania Słowniczka mitologii litewskiej .......... 155
 • 4. Próba rekonstrukcji Słowniczka mitologii litewskiej .......... 157
 • 5. Co dalej? .......... 177
 • Podsumowanie .......... 179
 • Aneks .......... 183
 • Literatura .......... 215
 • Indeks osób .......... 245
 • Indeks nazw geograficznych .......... 259

Published

March 18, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-420-9

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-419-3