Inter maiestatem ac libertatem: Mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679

Authors

Andrzej Maksymilian Fredro (ed)
Adam Perłakowski (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2514-7757
Kazimierz Przyboś (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Summary

Andrzej Maksymilian Fredro (1620-1679), kasztelan lwowski i wojewoda podolski, to jeden z najwybitniejszych pisarzy i myślicieli politycznych w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XVII stulecia. Pozostawił po sobie imponującą spuściznę pisarską, w której myślą przewodnią była refleksja nad stanem państwa, jego ustroju oraz nad rolą złotej idei wolności w społeczeństwie szlacheckim. W skład niniejszej edycji wchodzą mniej znane dzieła Fredry obejmujące lata 1672-1679: dwa fragmenty Vir Consilii…, wystąpienia o charakterze publicznym (wota i mowy wygłoszone podczas obrad sejmu), oraz kilka egzemplarzy prywatnej korespondencji (m.in. do Jana III Sobieskiego czy też Dymitra Wiśniowieckiego), w której zawarte zostały jego poglądy na aktualne problemy polityczne. W zamyśle wydawców jest to pierwsza część z całego cyklu poświęconego edycji dzieł Andrzeja Maksymiliana Fredry.

Chapters

 • Table of Contents
 • Wstęp .......... VII
 • Epistola panegyrica ad Serenissimum & Invictissimum Joannem Tertium Regem Poloniarum Magnumq<ue>; Ducem Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae etc. etc. etc. .......... 1
 • Epistola responsoria, ad proponentem Amicum .......... 27
 • Pytanie, albo ratiocinatio z strony tureckiej wojny i nowych z Portą Ottomańską traktatów, Po wzięciu Podolskiego Kamieńca. Do uważenia podana die 5 Novembris Anno D<omi>ni 1672 .......... 37
 • List Andrzeja Maksymiliana Fredry do Jana III Sobieskiego, Kormanice, 22 I 1675 .......... 51
 • Wotum Andrzeja Maksymiliana Fredry na sejmie koronacyjnym 28 II 1676 .......... 61
 • List Andrzeja Maksymiliana Fredry do Dymitra Jerzego Korybuta Wiśniowieckiego, wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego, Warszawa, 12 IX 1677 .......... 69
 • Wykaz skrótów .......... 73
 • Bibliografia .......... 75
 • Indeks osób .......... 89
 • Indeks geograficzny .......... 97

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Inter maiestatem ac libertatem: Mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679
Published
March 30, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-439-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-330-1