Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej od XVI wieku do 1879 roku

Authors

Ewelina Zych
Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1983-3160

Summary

ARCHIVES OF THE CRACOW CATHEDRAL CHAPTER FROM THE 16TH CENTURY TO 1879

The publication discusses the following problem: history of Archives of the Cracow Cathedral Chapter (16th century – 1879), based on archival sources, printed sources and literature. The purpose of the work was to discuss the history of the Chapter Archive at Wawel from the beginning of the 16th century to 1879. The work discusses especially: available literature, archive employees, archive rooms, the resources of the Chapter Archive at Wawel, as well as issues related to the collection, protection and sharing of archives in interesting period of time. The analytical and statistical method were used. The source materials used (328 positions) and the bibliography (302).

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 9
 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE .......... 17
 • 1. Stan badań .......... 17
 • 2. Skarbiec – archiwum – biblioteka – terminologia .......... 34
 • 3. Archiwum Kapitulne na Wawelu a Archiwum Konsystorskie w Krakowie .......... 49
 • ROZDZIAŁ 2. PRACOWNICY I OPIEKUNOWIE ARCHIWUM KAPITULNEGO .......... 53
 • 1. Terminologia i normy prawne .......... 53
 • 2. Kanclerz i prefekt archiwum .......... 57
 • 3. Notariusze-archiwariusze Kapituły krakowskiej. Obsada urzędu .......... 66
 • 4. Obowiązki notariuszy Archiwum Kapitulnego .......... 71
 • 5. Mieszkanie i uposażenie notariuszy .......... 85
 • ROZDZIAŁ 3. POMIESZCZENIA ARCHIWALNE I ICH WYPOSAŻENIE .......... 115
 • 1. Pomieszczenia katedry na Wawelu .......... 115
 • 2. Prokuratoria kapitulna i Pisarnia (Pisaria) .......... 137
 • 3. Wyposażenie pomieszczeń .......... 141
 • ROZDZIAŁ 4. ZASÓB ARCHIWUM KAPITULNEGO NA WAWELU .......... 155
 • 1. Wprowadzenie .......... 155
 • 2. Zasób w świetle inwentarzy z początku XVI w. i z około 1870 r. .......... 164
 • 3. Gromadzenie .......... 189
 • 4. Rzeczy i przedmioty niearchiwalne .......... 220
 • ROZDZIAŁ 5. ZABEZPIECZANIE ZBIORU, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJE .......... 225
 • 1. Kapituła wobec zbioru .......... 225
 • 2. Ochrona pomieszczeń .......... 235
 • 3. Opracowywanie zbiorów i pomoce archiwalne .......... 237
 • 4. Konserwacje, naprawy, kopiariusze i odpisy .......... 266
 • ROZDZIAŁ 6. UDOSTĘPNIANIE .......... 281
 • 1. Kwerendy w okresie staropolskim .......... 283
 • 2. Wypożyczenia i zwroty .......... 292
 • 3. Kwerendy w XIX w. .......... 318
 • Zakończenie .......... 331
 • Bibliografia .......... 343
 • Aneksy .......... 373
 • Spis fotografii .......... 429
 • Spis tabel .......... 431
 • Indeks nazwisk .......... 435

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej od XVI wieku do 1879 roku
Published
April 30, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-332-5

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-331-8