Rakowiecka w remoncie: Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993

Authors

Arkadiusz Nyzio
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1099-9375

Summary

Książka Arkadiusza Nyzio otwiera nowy etap w badaniach nad narodzinami III Rzeczypospolitej. Dzięki wykorzystaniu olbrzymiej bazy źródłowej, talentowi analitycznemu oraz klarownemu językowi, jakim posługuje się dr Nyzio, udało mu się przedstawić proces przekształceń imperium MSW nie tylko z imponującą znajomością szczegółów, dokładnością, ale także z uwzględnieniem szerokiego tła społeczno-politycznego. To książka, którą powinien przeczytać każdy, kto chce zrozumieć kulisy procesu przekształcania SB w UOP i Milicji Obywatelskiej w Policję oraz dowiedzieć się, jakie zmiany w pierwszych latach III RP zaszły w więziennictwie czy pożarnictwie.

Prof. dr hab. Antoni Dudek

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WPROWADZENIE .......... 11
 • O czym jest niniejsza praca? .......... 11
 • Badanie bezpieczeństwa – uwagi ogólne .......... 16
 • Cele i pytania badawcze .......... 28
 • Metody badawcze, technika badawcza .......... 29
 • Wykorzystane materiały .......... 31
 • Uwagi dotyczące literatury przedmiotu .......... 32
 • Ramy czasowe i struktura pracy .......... 39
 • Uwagi edytorskie .......... 40
 • Podziękowania .......... 41
 • 1. POLITYKA I APARAT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO POLSKI LUDOWEJ .......... 43
 • 1.1. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego a ustrój i system polityczny Polski Ludowej .......... 43
 • 1.2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polski Ludowej – rys historyczny i struktura .......... 52
 • 1.3. Polityka i aparat bezpieczeństwa wewnętrznego jako temat przy Okrągłym Stole .......... 67
 • 1.4. Wokół „wyborów kontraktowych” i „wariantu siłowego” .......... 83
 • 1.5. Wokół wyboru prezydenta i tworzenia rządu .......... 95
 • 1.6. Okoliczności remontu (wiosna 1989–wiosna 1990 r.) .......... 107
 • 1.7. Specyfika aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie Polski Ludowej .......... 125
 • 2. REMONT CENTRUM APARATU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO .......... 135
 • 2.1. Reforma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1989–1990 .......... 135
 • 2.2. Ciąg dalszy remontu centrum .......... 214
 • 3. REMONT GŁÓWNEJ SŁUŻBY POLICYJNEJ .......... 271
 • 3.1. Uwarunkowania społeczne reformy 1990 r. .......... 272
 • 3.2. Pierwsze kroki – rozwiązanie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej .......... 286
 • 3.3. Ruch związkowy .......... 296
 • 3.4. Założenia reformy .......... 305
 • 3.5. Po pierwszej fazie remontu .......... 320
 • 3.6. Uspołecznienie działań Policji .......... 355
 • 3.7. Inne aspekty remontu .......... 371
 • 4. REMONT CYWILNEJ SŁUŻBY SPECJALNEJ .......... 399
 • 4.1. Uwagi wstępne .......... 399
 • 4.2. Założenia reformy .......... 401
 • 4.3. Kwalifikacja kadr byłej Służby Bezpieczeństwa .......... 410
 • 4.4. Po pierwszej fazie remontu .......... 440
 • 4.5. Kontrola i nadzór .......... 486
 • 4.6. Urząd Ochrony Państwa jako (domniemany) aktor polityki .......... 498
 • 5. REMONT STRAŻY – WIĘZIENNEJ, GRANICZNEJ I POŻARNEJ .......... 529
 • 5.1. Więziennictwo i Służba Więzienna .......... 529
 • 5.2. Bezpieczeństwo granic i Straż Graniczna .......... 577
 • 5.3. Pożarnictwo i Państwowa Straż Pożarna .......... 632
 • 6. REMONT WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH .......... 677
 • 6.1. Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe .......... 677
 • 6.2. Biuro Ochrony Rządu .......... 698
 • 7. REMONT PROCEDUR DOTYCZĄCYCH KRYZYSÓW I ZAGROŻEŃ PAŃSTWA .......... 727
 • 7.1. Stany nadzwyczajne .......... 728
 • 7.2. Problem koordynowania działań .......... 733
 • 7.3. Podsystemy bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989–1993 .......... 743
 • 7.4. Zagrożenie porządku publicznego .......... 758
 • 7.5. Zagrożenie terroryzmem i zamachem na życie .......... 767
 • 7.6. Zagrożenie zamachem stanu .......... 776
 • 7.7. Zagrożenia środowiska .......... 781
 • PODSUMOWANIE .......... 787
 • WYKAZ AKRONIMÓW I SKRÓTÓW .......... 805
 • BIBLIOGRAFIA .......... 809
 • ANEKS .......... 847
 • INDEKS OSOBOWY .......... 855

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arkadiusz Nyzio, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk opolityce. Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i StosunkówMiędzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje sięproblematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i współczesną historią polityczną Polski, w szczególności okresem transformacjisystemowej. W 2015 r. nominowany do Nagrody historycznej im.Kazimierza Moczarskiego za pierwszą monografię poświęconąUnii Demokratycznej: Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994). Laureat konkursów im. Jana JózefaLipskiego (2015) i Waldemara Michowicza (2018). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji popularyzatorskich.

Cover for Rakowiecka w remoncie: Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993
Published
May 10, 2021
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-269-4

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-005-8