Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku

Authors

Andrzej Laskowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2021-675X

Synopsis

This book was written with the aim of bringing attention to the process of the emergence of a church system of cultural heritage management, until now overlooked by researchers, which resulted in numerous innovative solutions in the Polish territories. These were principally: the erection of a diocesan museum in Tarnów (1888) and an even earlier introduction of a relevant minor study in art history in the local seminary (1886); an early recognition by members of the local community of the problem of widespread demolishing of old wooden churches, and their efforts to find effective countermeasures; a massive social participation of clergy and lay people in diverse initiatives concerning historical heritage preservation; a prompt compilation of a topographical inventory of historical sites that covered a large part of the area under investigation; and finally, establishing a post of a Diocesan Historic Preservation Officer (summer 1908).

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 13
 • 1. STAN BADAŃ I PODSTAWA ŹRÓDŁOWA OPRACOWANIA .......... 31
 • 2. ZARYS DZIEJÓW DIECEZJI TARNOWSKIEJ DO 1885 ROKU .......... 59
 • 3. SYTUACJA BUDOWNICTWA SAKRALNEGO I STOSUNEK DO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W DIECEZJI TARNOWSKIEJ DO 1885 ROKU .......... 83
 • 4. DIECEZJA TARNOWSKA W LATACH 1886–1914 – GRANICE, OBSZAR, KLUCZOWE ZJAWISKA .......... 99
 • 4.1. Zmiana na tronie biskupim (1885–1886) i ustalenie nowych granic diecezji (1886) .......... 99
 • 4.2. Charakterystyka obszaru diecezji w jej granicach ustalonych w 1886 roku .......... 101
 • 4.3. Opis kluczowych zjawisk mających istotny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną na terenie diecezji tarnowskiej .......... 119
 • 5. STRUKTURA ADMINISTRACYJNA ORAZ CHARAKTERYSTYKA NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH GREMIÓW I NAJAKTYWNIEJSZYCH DUCHOWNYCH DIECEZJI TARNOWSKIEJ W LATACH 1886–1914 .......... 163
 • 5.1. Ordynariusze tarnowscy i ogólna charakterystyka ich rządów .......... 165
 • 5.2. Kapituła katedralna i jej wybrani członkowie .......... 178
 • 5.3. Konsystorz biskupi .......... 189
 • 5.4. Tarnowskie seminarium duchowne i jego kadra .......... 191
 • 5.5. Dekanaty i księża dziekani .......... 195
 • 5.6. Parafie i wspólnoty zakonne – kler parafialny i zakonny (zasoby ludzkie, wykształcenie, aktywność społeczna) .......... 197
 • 6. FILARY SYSTEMU OCHRONY ZABYTKÓW SAKRALNYCH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W LATACH 1886–1914 .......... 207
 • 6.1. Edukacja i popularyzacja .......... 208
 • 6.2. Rozpoznanie i dokumentacja zasobu .......... 237
 • 6.3. Ramy instytucjonalne .......... 256
 • 6.4. Praktyka konserwatorska .......... 290
 • 6.5. Partycypacja społeczna .......... 368
 • 7. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI PODJĘTE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA TLE POZOSTAŁYCH ZIEM POLSKI .......... 391
 • Podsumowanie .......... 423
 • Aneks .......... 449
 • Bibliografia .......... 491
 • Spis ilustracji .......... 555
 • Indeks osobowy .......... 561
 • Indeks geograficzny .......... 573

Downloads

Download data is not yet available.

Published

May 31, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 37 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 37 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-435-3

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-167-3