30 lat minęło... : historia powstania oraz działalności Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w latach 1986-2020

Authors

Alicja Macheta
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Synopsis

Z wielką przyjemnością zapoznałem się z pracą dr n. med. Alicji Machety 30 lat minęło..., stanowiącą historię Sekcji Historycznej PTAiIT. W większości przedstawianych zdarzeń brałem udział osobiście. Autorka bardzo skrupulatnie zestawiła wszystkie działania Sekcji Historycznej, grupując je w kilku rozdziałach (...). Bardzo miłym akcentem jest (...) rozdział poświęcony sylwetce prof. dr. hab. n. med. Mariana Kusia, który został wybrany pierwszym przewodniczącym Sekcji Historycznej PTAiIT. Praca jest napisana bardzo przejrzyście i podaje fakty, w których w większości osobiście brała udział Autorka. Dr n. med. Alicja Macheta jest jedyną osobą, która mogła taką pracę napisać, stąd tak duża wartość merytoryczna tej publikacji.
z recenzji prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Szretera

Dr n. med. Alicja Macheta książkę dedykuje pamięci prof. dr. hab. n. med. Mariana Kusia. (...) Autorka nakreśliła sylwetkę i opisała wielkie zasługi Profesora Mariana Kusia, nauczyciela wielu anestezjologów – i ja również miałem zaszczyt być Jego uczniem. Publikacja może być przez Czytelników odczytywana jako sprawozdanie z działalności Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dr Alicja Macheta jest uczestnikiem i współtwórcą opisywanych w książce zdarzeń, cytuje nazwiska osób tworzących podwaliny historii anestezjologii w Polsce. Czytamy książkę z dużym zainteresowaniem i niech pozostanie [ona] w naszej bibliotece historii Sekcji Historycznej Anestezjologii jako bardzo ważna publikacja.
z recenzji prof. dr. hab. n. med. Jana Dobrogowskiego

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • 1. Do czytelników .......... 9
 • 2. Wstęp – krótki zarys historii anestezjologii w Polsce po II wojnie światowej oraz powstanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii .......... 11
 • 3. Prof. dr hab. n. med. Marian Kuś, nestor Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wspomnienie .......... 17
 • 4. Działalność naukowo-dydaktyczna Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii .......... 21
 • 5.1. Organizowane sympozja .......... 23
 • 5.2. Organizowane konferencje .......... 33
 • 5.3. Sesje (wykłady) plenarne, naukowe, satelitarne i plakatowe .......... 43
 • 5.4. Spotkania inne – referaty, wykłady okolicznościowe
 • 5.5. Podsumowanie działalności naukowo-dydaktycznej Sekcji Historycznej .......... 60
 • 6. Niektóre ważne wydarzenia z udziałem członków Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii .......... 63
 • 6. Działalność organizacyjna Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii .......... 79
 • 7. Zakończenie .......... 97
 • 8. Piśmiennictwo i materiały źródłowe .......... 99

Published

May 11, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-781-1