Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji

Authors

Michał Kuryłowicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-5041-6683

Synopsis

Przemyślana konstrukcja sprawia, że praca stanowi interesujące podejście do analizy złożonej materii z zakresu stosunków międzynarodowych. Struktura jest przejrzysta i logiczna, zaś teza książki wskazuje na złożoność uwarunkowań identyfikacji Uzbekistanu na arenie międzynarodowej w skomplikowanym układzie sił, jaki kształtuje się w okresie ostatnich dwóch dekad. (…) Autor dobrze rozpoznał uwarunkowania procesu decyzyjnego w uzbeckiej polityce wobec Rosji, podkreślając przede wszystkim rolę czynnika osobowościowego przywódcy państwa. Autor sięga także do metod historyczno-opisowych i porównawczych, co pozwala mu ująć politykę zagraniczną Uzbekistanu szeroko i dynamicznie.

Z recenzji dr. hab. prof. UW Stanisława Bielenia

 

Recenzowane opracowanie stanowi samodzielny wkład Autora do badań nad Azją Centralną, zwłaszcza w obszarze relacji tego regionu z Federacją Rosyjską Autor wykazuje się bardzo dobrym opanowaniem warsztatu naukowego, sumiennością oraz rzetelnością badawczą. (…) Autor sprawnie odczytuje ogólną dynamikę relacji uzbecko-rosyjskich, co z kolei pozwala mu na podkreślenie ograniczonego (zwłaszcza wobec zgłaszanych przez Uzbekistan ambicji regionalnych) efektu wysiłków czynionych przez Taszkent w celu uniezależnienia się od Moskwy i zdobycia dominującej pozycji w Azji Centralnej.

Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Smolenia

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • Podstawy teoretyczne .......... 11
 • Podstawowe pojęcia .......... 24
 • ROZDZIAŁ 1. PERSPEKTYWA HISTORYCZNA STOSUNKÓW UZBECKO-ROSYJSKICH .......... 29
 • 1.1. Ostatnia kolonia. Charakter rosyjskiej dominacji w regionie .......... 30
 • 1.2. Rewolucja październikowa i „nowy” kolonializm. Okres ZSRS .......... 47
 • ROZDZIAŁ 2. WSPÓŁCZESNY UZBEKISTAN. WYZNACZNIKI WEWNĘTRZNE POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA .......... 79
 • 2.1. Środowisko geograficzne Uzbekistanu i jego konsekwencje polityczne .......... 79
 • 2.2. Potencjał demograficzny Uzbekistanu .......... 84
 • 2.3. Transformacja gospodarcza i potencjał ekonomiczny republiki .......... 90
 • 2.4. Czynniki militarne .......... 102
 • 2.5. Charakter systemu politycznego Uzbekistanu .......... 104
 • 2.6. Uzbecka koncepcja polityki zagranicznej .......... 111
 • ROZDZIAŁ 3. UZBEKISTAN NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ .......... 117
 • 3.1. Ewolucja najbliższego otoczenia zewnętrznego .......... 117
 • 3.2. Rosyjskie koncepcje polityki zagranicznej wobec Azji Centralnej i jej aktywność w regionie .......... 139
 • ROZDZIAŁ 4. POLITYKA ZAGRANICZNA UZBEKISTANU WOBEC ROSJI: 1991-2013 .......... 151
 • 4.1. Trud niepodległości (1992-1993) .......... 153
 • 4.2. Budowanie niezależności (1994-1998) .......... 158
 • 4.3. Rok 1999 – próba zmiany wektora polityki zagranicznej .......... 167
 • 4.4. „Kryzys batkeński” i ponowne zbliżenie z Rosją (1999-2001) .......... 170
 • 4.5. Wojna z terroryzmem – zwrot ku sojuszowi z USA (2001-2003) .......... 173
 • 4.6. Zbliżenie z Rosją w obliczu konfliktów wewnętrznych (2003-2006) .......... 177
 • 4.7. Ponowna odbudowa niezależności (po 2006 roku) .......... 182
 • Zakończenie .......... 189
 • Bibliografia .......... 197
 • Aneksy .......... 225

Author Biography

Michał Kuryłowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej skupia się na ewolucji stosunków międzynarodowych na obszarze Azji Centralnej oraz na zjawisku postkolonializmu na terytorium byłego ZSRS.

Published

May 21, 2014

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-546-4