Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji

Authors

Michał Kuryłowicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-5041-6683

Summary

Przemyślana konstrukcja sprawia, że praca stanowi interesujące podejście do analizy złożonej materii z zakresu stosunków międzynarodowych. Struktura jest przejrzysta i logiczna, zaś teza książki wskazuje na złożoność uwarunkowań identyfikacji Uzbekistanu na arenie międzynarodowej w skomplikowanym układzie sił, jaki kształtuje się w okresie ostatnich dwóch dekad. (…) Autor dobrze rozpoznał uwarunkowania procesu decyzyjnego w uzbeckiej polityce wobec Rosji, podkreślając przede wszystkim rolę czynnika osobowościowego przywódcy państwa. Autor sięga także do metod historyczno-opisowych i porównawczych, co pozwala mu ująć politykę zagraniczną Uzbekistanu szeroko i dynamicznie.

Z recenzji dr. hab. prof. UW Stanisława Bielenia

 

Recenzowane opracowanie stanowi samodzielny wkład Autora do badań nad Azją Centralną, zwłaszcza w obszarze relacji tego regionu z Federacją Rosyjską Autor wykazuje się bardzo dobrym opanowaniem warsztatu naukowego, sumiennością oraz rzetelnością badawczą. (…) Autor sprawnie odczytuje ogólną dynamikę relacji uzbecko-rosyjskich, co z kolei pozwala mu na podkreślenie ograniczonego (zwłaszcza wobec zgłaszanych przez Uzbekistan ambicji regionalnych) efektu wysiłków czynionych przez Taszkent w celu uniezależnienia się od Moskwy i zdobycia dominującej pozycji w Azji Centralnej.

Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Smolenia

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • Podstawy teoretyczne .......... 11
 • Podstawowe pojęcia .......... 24
 • ROZDZIAŁ 1. PERSPEKTYWA HISTORYCZNA STOSUNKÓW UZBECKO-ROSYJSKICH .......... 29
 • 1.1. Ostatnia kolonia. Charakter rosyjskiej dominacji w regionie .......... 30
 • 1.2. Rewolucja październikowa i „nowy” kolonializm. Okres ZSRS .......... 47
 • ROZDZIAŁ 2. WSPÓŁCZESNY UZBEKISTAN. WYZNACZNIKI WEWNĘTRZNE POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA .......... 79
 • 2.1. Środowisko geograficzne Uzbekistanu i jego konsekwencje polityczne .......... 79
 • 2.2. Potencjał demograficzny Uzbekistanu .......... 84
 • 2.3. Transformacja gospodarcza i potencjał ekonomiczny republiki .......... 90
 • 2.4. Czynniki militarne .......... 102
 • 2.5. Charakter systemu politycznego Uzbekistanu .......... 104
 • 2.6. Uzbecka koncepcja polityki zagranicznej .......... 111
 • ROZDZIAŁ 3. UZBEKISTAN NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ .......... 117
 • 3.1. Ewolucja najbliższego otoczenia zewnętrznego .......... 117
 • 3.2. Rosyjskie koncepcje polityki zagranicznej wobec Azji Centralnej i jej aktywność w regionie .......... 139
 • ROZDZIAŁ 4. POLITYKA ZAGRANICZNA UZBEKISTANU WOBEC ROSJI: 1991-2013 .......... 151
 • 4.1. Trud niepodległości (1992-1993) .......... 153
 • 4.2. Budowanie niezależności (1994-1998) .......... 158
 • 4.3. Rok 1999 – próba zmiany wektora polityki zagranicznej .......... 167
 • 4.4. „Kryzys batkeński” i ponowne zbliżenie z Rosją (1999-2001) .......... 170
 • 4.5. Wojna z terroryzmem – zwrot ku sojuszowi z USA (2001-2003) .......... 173
 • 4.6. Zbliżenie z Rosją w obliczu konfliktów wewnętrznych (2003-2006) .......... 177
 • 4.7. Ponowna odbudowa niezależności (po 2006 roku) .......... 182
 • Zakończenie .......... 189
 • Bibliografia .......... 197
 • Aneksy .......... 225

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Michał Kuryłowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej skupia się na ewolucji stosunków międzynarodowych na obszarze Azji Centralnej oraz na zjawisku postkolonializmu na terytorium byłego ZSRS.

Cover for Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji
Published
May 21, 2014

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)
ISBN-13 (15)
978-83-7638-546-4