Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

Authors

Dominik Ziarkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-2229-5845

Summary

Dawne przewodniki turystyczne stanowią ważną część historiografii artystycznej, jednak w badaniach naukowych rzadko są rozpatrywane w tym kontekście. Prezentowana książka stanowi pionierską próbę całościowego opracowania tej problematyki w odniesieniu do polskich przewodników wydanych do końca XIX wieku, ukazanych w szerokim kontekście europejskim. Szczególnie dużo uwagi poświęcono na zbadanie relacji pomiędzy rozwojem wiedzy o sztuce na ziemiach polskich a tworzeniem literatury przewodnikowej. Oprócz tego monografia zawiera m.in. obszerną charakterystykę zamieszczanych w badanych wydawnictwach ilustracji, które współtworzą dziewiętnastowieczną ikonografię wielu zabytków i dzieł sztuki, jak również omówienie kwestii związanych z recepcją przewodników oraz ich rolą w zakresie edukacji historyczno-artystycznej odbiorców.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • 1. PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE JAKO GATUNEK LITERATURY PODRÓŻNICZEJ I ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW HISTORIOGRAFII ARTYSTYCZNEJ .......... 27
 • 1.1. Definicje i typologie przewodników .......... 28
 • 1.2.Rozwój literatury przewodnikowej w Europie od starożytności do końca XIX wieku .......... 36
 • 1.3. Miejsce przewodników w rozwoju historiografii artystycznej .......... 69
 • 2. CHARAKTERYSTYKA POLSKICH PRZEWODNIKÓW POWSTAŁYCH DO KOŃCA XIX WIEKU .......... 77
 • 2.1. Publikacje przewodnikowe wydane w okresie staropolskim .......... 78
 • 2.2. Przewodniki dziewiętnastowieczne .......... 90
 • 2.3. Przewodniki wobec opisów historyczno-geograficznych i relacji z podróży .......... 139
 • 2.4. Wpływ rozwiązań europejskich na formę i treść polskich przewodników .......... 150
 • 3. ZABYTKI I DZIEŁA SZTUKI W POLSKICH PRZEWODNIKACH TURYSTYCZNYCH WYDANYCH DO KOŃCA XIX WIEKU .......... 159
 • 3.1. Treści historyczno-artystyczne w najstarszych opracowaniach przewodnikowych .......... 160
 • 3.2. Zabytki i dzieła sztuki w przewodnikach dziewiętnastowiecznych .......... 168
 • 4. ILUSTRACJE, MAPY I PLANY W PRZEWODNIKACH .......... 243
 • 4.1. Komplementarność słowa i obrazu w przewodnikach .......... 244
 • 4.2. Techniki wykonania ilustracji .......... 255
 • 4.3. Sposoby obrazowania zabytków architektury i dzieł sztuki .......... 264
 • 4.4. Ilustracje ukazujące zabytki i dzieła sztuki a inne przedstawienia .......... 334
 • 4.5. Mapy i plany .......... 341
 • 5. PRZEWODNIKI WOBEC ROZWOJU BADAŃ HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH .......... 357
 • 5.1. Najstarsze polskie teksty zawierające informacje o zabytkach .......... 358
 • 5.2. Rozwój starożytnictwa .......... 366
 • 5.3. Początki naukowej historii sztuki .......... 400
 • 5.4. Badacze sztuki jako autorzy przewodników .......... 419
 • 5.5. Wpływ badań nad sztuką na treść przewodników .......... 427
 • 6. ODDZIAŁYWANIE PRZEWODNIKÓW JAKO NARZĘDZIA SŁUŻĄCEGO EDUKACJI HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNEJ .......... 435
 • 6.1. Odbiorcy przewodników .......... 436
 • 6.2. Zarys problematyki recepcji przewodników w XIX wieku .......... 447
 • 6.3. Przewodniki w księgozbiorach badaczy sztuki .......... 453
 • 6.4. Przewodniki w dydaktyce historii sztuki .......... 463
 • ZAKOŃCZENIE .......... 475
 • ILUSTRACJE .......... 483
 • BIBLIOGRAFIA .......... 537

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku
Published
July 19, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-407-0

Details about the available publication format: Hardback

Hardback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-406-3