Minister Sprawiedliwości a prokuratura: W poszukiwaniu optymalnego modelu relacji

Authors

Michał Mistygacz (ed)
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0001-7083-7840
Grzegorz Kuca (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8713-3241
Piotr Mikuli (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-5898-1874

Summary

Godny podkreślenia jest wysoki poziom merytoryczny poszczególnych artykułów, stanowiący pokłosie dobrego warsztatu badawczego Autorów. Sam zaś warsztat badawczy to efekt umiejętnego połączenia wiedzy wypływającej z gruntownego przygotowania teoretycznego ze znajomością praktyki rzemiosła prokuratorskiego. Podkreślenia wymaga również odwaga Autorów w doborze tematów, ich uczciwość i rzetelność w podejściu do przedmiotu badań, a nade wszystko świadomość znaczenia prokuratury w ramach wolnościowo-demokratycznego porządku ustrojowego. I właśnie z szacunku dla prokuratury wynikają gorzkie i pisane ku przestrodze słowa, które kreślą pełen pesymizmu wizerunek jej zmian na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednocześnie każdy z Autorów w mniejszym lub większym stopniu próbuje wlać nadzieję w czytelnicze serca, szkicując kierunki zmian w obrębie prokuratury, żeby określenie „reforma” nie wywoływało znów mimowolnych skojarzeń z fasadą, zza której wyłaniają się politycznie motywowane plany destrukcji prokuratury, lecz tym razem stało się uczciwą reformą w duchu zapewnienia prokuraturze wystarczającej niezależności w dziele realizacji jej głównych zadań.

Z recenzji prof. UŚ dra hab. Michała Bożka

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Minister Sprawiedliwości a prokuratura: W poszukiwaniu optymalnego modelu relacji
Published
July 19, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-374-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-373-8