Historia Armenii w trzech księgach

Authors

Mowses Chorenacy
Andrzej Pisowicz
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-9835-416X
Stanisław Ulaszek (Translator)
Uniwersytet Gdański

Summary

Mowses Chorenacy, zwany też Mojżeszem z Chorenu, to historyk starożytnej Armenii. Co do jego biografii w nauce trwają spory. Niektórzy arbitralnie uważają, że żył na przełomie VIII i IX wieku. On sam podawał się za ucznia dwóch wybitnych osobistości Kościoła ormiańskiego działających na przełomie IV i V wieku: św. Mesroba zwanego Masztocem, autora alfabetu ormiańskiego, i św. Sahaka zwanego Wielkim, katolikosa, potomka św. Grzegorza, który nawrócił Armenię na chrześcijaństwo i stąd nazywany jest Oświecicielem. Oni to mieli go po soborze w Efezie (431 r.) wysłać w podróż po najważniejszych ośrodkach chrześcijaństwa w Jerozolimie, Aleksandrii, Konstantynopolu i Rzymie. Po powrocie zajmował się tłumaczeniem różnych dzieł na język ormiański, a na starość napisał historię Armenii od najdawniejszych, legendarnych czasów aż po pierwszą połowę wieku V. Oparł swe wywody na źródłach ormiańskich, innych pismach chrześcijańskich, archiwach Niniwy oraz dziełach pisarzy antycznych. Pisał na chwałę dynastii Bagratuni, ale przede wszystkim, aby wsławić swą ojczyznę - Armenię. Powiązał jej dzieje z historią ludu Izraela i najodleglejszymi losami cywilizacji Wschodu.

Historia Armenii Mowsesa to arcydzieło literatury ormiańskiej o niezrównanym bogactwie treści i stylu, dowodzące wielkiego kunsztu prowadzenia narracji jej autora. Do dziś stanowi źródło i fundament tożsamości narodowej Ormian w ich pradawnej ojczyźnie i w diasporze. Pierwsze całościowe tłumaczenie Historii na język polski zostało opatrzone kompetentnym komentarzem prof. Andrzeja Pisowicza, nestora polskiej armenistyki.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Introduction .......... 15
 • Bibliografia .......... 23
 • SPIS TREŚCI KSIĘGI PIERWSZEJ .......... 29
 • KSIĘGA PIERWSZA: RODOWÓD WIELKIEJ ARMENII .......... 31
 • SPIS TREŚCI KSIĘGI DRUGIEJ .......... 97
 • KSIĘGA DRUGA: PRZEDSTAWIENIE ŚRODKOWYCH DZIEJÓW NASZYCH PRZODKÓW .......... 101
 • SPIS TREŚCI KSIĘGI TRZECIEJ .......... 215
 • KSIĘGA TRZECIA: ZAKOŃCZENIE HISTORII NASZEJ OJCZYZNY .......... 219
 • Indeks alfabetyczny nazw osobowych (w tym postaci mitologicznych) oraz terminów etnicznych występujących w tekście podstawowym Historii Armenii Mowsesa Chorenacego oraz w przypisach .......... 303
 • Indeks alfabetyczny nazw geograficznych występujących w tekście podstawowym Historii Armenii Mowsesa Chorenacego oraz w przypisach .......... 325
 • Indeks alfabetyczny wyrazów obcych występujących w tekście podstawowym Historii Armenii Mowsesa Chorenacego oraz w przypisach .......... 335

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Historia Armenii w trzech księgach
Published
August 9, 2021
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-455-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-454-4