Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku

Authors

Małgorzata Flig
Uniwersytet Jagielloński

Keywords:

stalinist culture, 1930s, Soviet mythmaking, the cinema of propaganda

Synopsis

Książka Małgorzaty Flig Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku ma szansę stać się podręcznikiem akademickim dla studentów rosjoznawstwa i filologii rosyjskiej, dla filmoznawców i politologów, kulturoznawców i dziennikarzy, a także źródłem wiedzy dla wszystkich czytelników zainteresowanych nowym widzeniem procesów zachodzących kiedyś w ZSRS i kładących się potem głębokim cieniem na historii i kulturze naszego kraju.

prof. dr hab. Grażyna Stachówna


Gdybyśmy przekreślili utwory socrealistyczne, to byłoby to zgodne z założeniami totalitary-zmu, pragnącego zniszczyć tradycję. A zatem: eksponując artefakty ukazujące się w obiegu oficjalnym, autorka idzie tropem Bułhakowowskiego „rękopisy nie płoną” oraz Zoszczenko-wowskiego „jedyna moja ideologia to: do nikogo nie żywić nienawiści”. Książka Małgorzaty Flig doskonale wpisuje się w nurt prac kulturoznawczych, jej lektura stać się może impulsem do dalszych badań dla kulturoznawców, historyków, politologów.

prof. dr hab. Katarzyna Duda

Chapters

Author Biography

Małgorzata Flig, Uniwersytet Jagielloński

Absolwentka filmoznawstwa i filologii rosyjskiej. W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych rosyjskiej kinematografii. Zajmuje się m.in. problemem wizualizacji władzy w kulturze rosyjskiej, współpracuje z Instytutem Rosji i Europy Wschodniej UJ.

Published

July 3, 2014

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-415-3