Film a historia : szkice z dziejów wizualnych

Authors

Małgorzata Ewa Kowalczyk (ed)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
https://orcid.org/0000-0001-7623-1567
Jacek Szymala (ed)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-8714-7114

Synopsis

Teksty zostały ułożone chronologicznie pod względem analizowanej w nich historii na ekranie. Większość autorów skupiła się przede wszystkim na analizie filmów fabularnych, dzięki czemu publikacja stała się niezwykle cennym materiałem dla historyków, kulturoznawców, filologów oraz filmoznawców. Z pewnością okaże się też inspiracją dla wielu badaczy i przyczyni się do dalszego rozwoju dyscyplin naukowych traktujących w swych rozważaniach o filmie.

Chapters

Author Biographies

Małgorzata Ewa Kowalczyk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na historii kultury czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem memuarystyki podróżniczej, losów kobiet, a także dziejów rodziny i edukacji dziecka w dawnej Polsce. Autorka monografii: Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2005; Sierżant w spódnicy. Historia życia i służby wojskowej Joanny Żubrowej (1782-1752), Łomianki 2016. Edytorka źródeł historycznych: Apolonia Helena Massalska, Pamiętniki pensjonarki. Zapiski z czasów edukacji w Paryżu (1771-1779), Kraków 2012; Katarzyna z Sosnowskich Platerowa, Moja podróż do Włoch. Dziennik z lat 1785-1786, Łomianki 2013; Apolline Hélène Massalska, Mémoires d’une écolière à l’Abbaye-aux-Bois à Paris (1771- 1779) (wspólnie z André Locherem), Mielec 2014; Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie. XVI-XVII w. oraz Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie. XVIII w. (wspólnie z Dorotą Żołądź-Strzelczyk), Wrocław 2017; Podróż europejska Rozalii i Stanisława Dunin-Borkowskich (wspólnie z Małgorzatą Wrześniak), Warszawa 2018.

Jacek Szymala, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Doktor, historyk wizualny, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier, wykładowca Akademii Polskiego Filmu, autor monografii: Film – Historia – Turystyka, Kraków 2016; Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej, Kraków 2019. Zainteresowania badawcze: historia wizualna, dydaktyka historii, historia nowożytna, film czarnogórski.

Wojciech Pietruszka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

pracę doktorską na temat elit municypalnych Kampanii doby Antoninów i Sewerów, pisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Łosia, obronił w 2013 r. Od 2015 r. zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu historii społecznej i gospodarczej starożytnego Rzymu w okresie pryncypatu oraz epigrafiką łacińską.

Wawrzyniec Kowalski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki). Interesuje się historią Bałkanów, dziejami Słowiańszczyzny i powiązaniami twórczości audiowizualnej z mediewalizmem. Swój doktorat poświęcił tzw. Latopisowi popa Duklanina.

Anna Drozd, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

absolwentka historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą cudownych uzdrowień jako elementu lecznictwa staropolskiego. W zakresie jej zainteresowań znajdują się historia medycyny i mentalności oraz religijność staropolska.

Piotr Kulczycki, Teatr Wolandejski, Warszawa

reżyser (Akademia Teatralna w Warszawie) i historyk (Uniwersytet Warszawski). Właściciel i szef artystyczny warszawskiego Teatru Wolandejskiego. W pracy badawczej skupia się na analizie dzieł teatralnych i filmowych, bazujących na wydarzeniach historycznych. Interesuje go pamięć historyczna zawarta w dramatach i filmach. Analizuje ją z użyciem narzędzi reżyserskich, dramatopisarskich i aktorskich. W pracy artystycznej sięga nierzadko po tematy historyczne, pokazując na nich współczesne problemy.

Ewa Szeląg

absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się współpracą z krajami Europy Wschodniej. Interesuje się przede wszystkim historią kina rosyjskiego, ukazaniem prawdy historycznej w kinematografii rosyjskiej, analizą wizualną klasyki literatury rosyjskiej w filmie, a także portretem Rosji we współczesnych dramatach rosyjskojęzycznych.

Sebastian Drzewiński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

student w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: kultura filmowa. Zainteresowania: analiza i interpretacja dzieła filmowego, kultura filmowa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, oblicza Wrocławia w filmie.

Marcin Musiał, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historycznego UWr. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół szeroko rozumianej historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii Śląska w okresie nowożytnym i po 1945 r. W ramach dysertacji doktorskiej analizuje dzieje i kulturę śląskich klasztorów franciszkanów reformatów w kontekście procesu konstruowania nowożytnej tożsamości zbiorowej.

Mirosław Stawski, Gminny Ośrodek Kultury, Mietków

absolwent Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie. Od tego samego roku wiceprezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Mietków oraz wiceprezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”. Pasjonat działań prospołecznych, lider lokalny, animator społeczny i edukator, organizator wielu kulturalnych inicjatyw obywatelskich. Muzyk, literat, propagator sztuki niezależnej, budżetu obywatelskiego i idei partycypacji społecznej.

Tomasz Rawski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

socjolog i bałkanista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW ukończył rozprawę doktorską na temat współczesnego bośniackiego nacjonalizmu. Laureat programu NCN Etiuda 4, stypendysta University College London (School of Slavonic and East European Studies). Zajmuje się problematyką polityki pamięci, nacjonalizmu i polityki symbolicznej na obszarze byłej Jugosławii oraz w Europie Wschodniej.

Dorota Skotarczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

profesor doktor habilitowana, kieruje Pracownią Historii Wizualnej w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się historią wizualną, historią kultury, kulturą PRL. Autorka książek: Od Astaire’a do Travolty. Amerykański musical filmowy w kontekście historii Stanów Zjednoczonych 1927-1979, Poznań 1996; Historia amerykańskiego musicalu filmowego, Wrocław 2002; Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004; Historia wizualna, Poznań 2012, 2013. Redaktorka i współredaktorka: Z problematyki przemian kultury polskiej w XX wieku, Poznań 2000; Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie, Poznań 2007; Media audiowizualne w warsztacie historyka, Poznań 2008; Społeczeństwo PRL, t. 1, Poznań 2011, t. 2, Poznań 2015, t. 3, Poznań 2016; Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, Poznań 2015; W kręgu kultury PRL. Sport, Poznań 2015; W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, Poznań 2016; W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, Poznań 2017. Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Viktoriia Vitkovska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

z wykształcenia bibliotekoznawca i bibliograf, do 2017 r. główny bibliotekarz w Dziale Katalogu Charkowskiej Biblioteki Naukowej im. W. G. Korolenki, obecnie młodszy bibliotekarz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W pracy badawczej zajmuje się kulturą ludową krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz sporządzaniem zestawień bibliograficznych.

Paweł Szafrański, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

doktorant w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy badawczej zajmuje się historią Czech, a w szczególności czeskiego średniowiecza.

Natalia Fabiszewska-Domke, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół literatury XVIII w. W kręgu badawczym znana jako sadolog łączący libertyńską filozofię z kinematografią XX i XXI w. Wnikliwa badaczka ludzkich popędów, obecnie zajmująca się biografiami seryjnych morderców i ich miejscem w popkulturze.

Barbara Techmańska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

doktor, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społecznej Dolnego Śląska oraz współczesnej dydaktyce historii.

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-061-4