Z dziejów Polski 1919-1921 (zbiór studiów): W stulecie wojny polsko-bolszewickiej, zaślubin Polski z Bałtykiem, Konstytucji marcowej, pokoju ryskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku

Authors

Marian M. Drozdowski

Summary

Niniejszy zbiór studiów i szkiców […] poświęciłem tematyce powrotu Polski nad Bałtyk oraz roli, jaką w nim odegrała armia gen. Hallera. Przypomniałem też zasługi innych wybitnych Polaków, którym zawdzięczamy doprowadzenie do powrotu nad morze. […] Drugim głównym tematem zbioru są różne aspekty wojny polsko-bolszewickiej lat 1919- 1921. Jest on mi szczególnie bliski ze względu na udział w tej wojnie mojego ojca Jana Drozdowskiego […]. Jego żołnierskie opowiadania i pieśni, które towarzyszyły mi w dzieciństwie oraz w młodości, pozostały ze mną na zawsze. Moją pasją jest biografistyka historyczna, która pozwoliła mi spojrzeć na wojnę polsko-bolszewicką z pozycji wydanych przeze mnie biografii: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Juliusza Poniatowskiego, Aleksandra Dębskiego, Władysława Grabskiego, Władysława Raczkiewicza, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Piotra Drzewieckiego i Stefana Starzyńskiego. […] W prezentowanym tu zbiorze starałem się syntetycznie przedstawić dokonania Naczelnika Państwa i Rady Obrony Państwa w czasie wojny oraz osiągnięcia kolejnych gabinetów: Ignacego Paderewskiego, Leopolda Skulskiego, Władysława Grabskiego i Wincentego Witosa. […] żaden rząd w najnowszych dziejach Polski nie dokonał tyle co pierwszy gabinet Witosa w tak krótkim okresie swego funkcjonowania – czyli od lipca 1920 r. do września 1921 r. – pomoc wojsku w zwycięskich bitwach: warszawskiej, niemeńskiej, lwowskiej i wołyńsko-podolskiej, zawieszenie działań wojennych 18 października 1920 r., zawarcie pokoju ryskiego 18 marca 1921 r., a dzień wcześniej – uchwalenie przez Sejm demokratycznej, kompromisowej Konstytucji marcowej; zawarcie sojuszu politycznego i wojskowego z Francją oraz z Rumunią; uruchomienie pomocy dla akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku. […] W zbiorze najnowszych szkiców historycznych starałem się pokazać wielką aktywność społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim młodzieży, i rolę wybitnych rodaków […].

ze wstępu M.M. Drozdowskiego

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa Marszałka Województwa Mazowieckiego dr. Adama Struzika .......... 11
 • Wstęp Autora .......... 15
 • CZĘŚĆ I. DZIAŁANIA WŁADZ KONSTYTUCYJNYCH W LATACH WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919-1921 .......... 19
 • 1. Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa Polskiego i przewodniczący Rady Obrony Państwa .......... 21
 • 2. Rola Ignacego Paderewskiego w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1921) .......... 41
 • 3. Blaski i cienie traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. .......... 57
 • 4. Radości i smutki gabinetu Leopolda Skulskiego (13 grudnia 1919 r. – 9 czerwca 1920 r.) .......... 67
 • 5. Rola ministra Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego w latach 1919-1921 .......... 77
 • 6. Dokonania i niepokoje koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (24 lipca 1920 r. – 13 grudnia 1921 r.) .......... 93
 • CZĘŚĆ II. NA DRODZE DO ZAŚLUBIN Z BAŁTYKIEM .......... 111
 • 7. Warunki polityczne powstania frontu pomorskiego gen. Józefa Hallera .......... 113
 • 8. Rola gen. Józefa Hallera w odzyskaniu Pomorza Gdańskiego .......... 121
 • 9. Akt erekcyjny związany ze stuleciem powrotu nad Bałtyk .......... 133
 • CZĘŚĆ III. PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ .......... 137
 • 10. Rola szefów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 .......... 139
 • 11. Wokół biografii gen. Kazimierza Sosnkowskiego .......... 155
 • 12. Front północny w bitwie warszawskiej. Spór Piłsudski – Haller .......... 161
 • 13. Refleksje o wyprawie kijowskiej i reakcji na nią polskiej opinii publicznej .......... 179
 • 14. II powstanie śląskie w cieniu bitwy warszawskiej .......... 185
 • 15. Z dziejów Legii Akademickiej w czasie wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej .......... 193
 • 16. Warszawa w przededniu bitwy pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku w Dzienniku jej siedemnastoletniego bohatera Jana Szczygielskiego .......... 199
 • 17. Harcerstwo polskie w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 .......... 207
 • 18. Dzień Czynu Chłopskiego 15 sierpnia 2020 r. w Mariańskim Porzeczu .......... 227
 • 19. Rola Kościoła katolickiego w Polsce w walce o niepodległość i w czasie wojny polsko-bolszewickiej .......... 231
 • 20. Refleksje o biografii Wincentego Witosa .......... 241
 • 21. Komuniści polscy w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 .......... 251
 • 22. Warszawa od traktatu wersalskiego do pokoju ryskiego (28 czerwca 1919 r. – 18 marca 1921 r.) .......... 261
 • 23. Konstytucja 17 marca 1921 roku – konstytucją demokratycznego kompromisu .......... 271
 • 24. Preliminaryjny traktat pokojowy i umowa rozejmowa z 12 października 1920 r. oraz traktat pokojowy w Rydze z 18 marca 1921 r. .......... 279
 • 25. Górny Śląsk lat 1919-1921 w polityce rządu polskiego i reakcji społeczeństwa obywatelskiego .......... 285
 • 26. Rzeczpospolita inżynierska w pierwszych latach niepodległości (1918-1922) .......... 297
 • Kalendarium .......... 313
 • Bibliografia podstawowych dokumentów i opracowań .......... 333
 • Indeks osobowy .......... 339

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Z dziejów Polski 1919-1921 (zbiór studiów): W stulecie wojny polsko-bolszewickiej, zaślubin Polski z Bałtykiem, Konstytucji marcowej, pokoju ryskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku
Published
August 24, 2021
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-444-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-443-8