August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy : życie i twórczość

Authors

Ewa Modzelewska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9111-6284

Keywords:

poetry, August Antoni Jakubowski

Synopsis

This book is the first monograph on the works of August Antoni Jakubowski, the son born out of wedlock of Antoni Malczewski. It was based on source materials, that include the copy of the manuscript of Posthumous Letters of the poet, in drawing Marcin Rosienkiewicz up, imported by the author of this book from Polish Library in Paris. This work is an effect of conducted examinations both in Poland, as well as in the USA, where Jakubowski spent final years of his tragic life, ended with the suicide at the age of twenty-one. Reaching to many unknown until now information concerning the life and the works of the author of the first published in the USA book about Polish history, literature and the culture, written in English, was possible thanks to the help of lawyer Przemysław Jan Bloch, the founder of the Blochs Foundation dealing with the restitution of objects associated with the Polish national legacy, lost after the first partition of Poland.
As a result of conducted researches the unknown so far facts from the life of Jakubowski, as well as unpublished works of the writer, as Major Alexander were brought to light. Th is work begins with discussing the state of the current research on the artistic work and the biography of Jakubowski what constitutes the attempt to put together both Polish and foreign sources about the son of Malczewski. The author of this book systematized the poetic oeuvre of the writer, discussed not-analysed earlier poems by Jakubowski: It is weary and The Exile’s Song.
Malczewski’s son’s poetry was collected in 1839 and prepared to publish by Marcin Rosienkiewicz, who was also an exile and August’s companion. However, the poetry was stored in the archives of the Polish Library in Paris for 132 years. In 1971 Julian Maślanka found it and, in 1973, published it. It has not also lived to see its monograph. It’s about time that Jakubowski returned from exile and took place due to him in the history of literature.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • I. STAN BADAŃ DOTYCZĄCYCH ŻYCIA I TWORCZOŚCI AUGUSTA ANTONIEGO JAKUBOWSKIEGO .......... 11
 • 1. Pierwsze wzmianki o Auguście Antonim Jakubowskim .......... 11
 • 2. Krajowe i zagraniczne echa odkrycia wierszy Jakubowskiego .......... 14
 • 3. Nowe ustalenia dotyczące Augusta Antoniego Jakubowskiego .......... 17
 • II. AUGUST ANTONI JAKUBOWSKI – BIOGRAFIA POETY ROZPACZY .......... 35
 • III. POEZJE AUGUSTA ANTONIEGO JAKUBOWSKIEGO .......... 47
 • 1. „Pamiętnik duszy” Jakubowskiego odnaleziony po 132 latach .......... 47
 • 2. „U mnie nie róża – u mnie kolor czarny”, czyli o pierwszych próbach poetyckich Jakubowskiego .......... 50
 • 3. „Serca mego uczta się skończyła” – utwory więzienne syna Malczewskiego .......... 53
 • 4. „To morze będzie moim grobem i siedliskiem” – utwory akwatyczne Jakubowskiego .......... 56
 • 5. Novum w polskiej poezji – Indianin i Indianka .......... 57
 • 6. „Gdzież jest miła moja dola, kiedym dumał wśród Podola?” – poezja nostalgii .......... 61
 • 7. „I już więcej nie pomarzę i już więcej nie polecę” – dojrzewanie do śmierci .......... 63
 • 8. The Exile’s Song i It is weary – nieznane amerykańskie wiersze Jakubowskiego .......... 69
 • 9. Julia R. Bowers – amerykańska muza Jakubowskiego? .......... 77
 • IV. THE REMEMBRANCES OF A POLISH EXILE – PIERWSZA PROBA SYNTEZY POLSKICH DZIEJOW I ANTOLOGIA OJCZYSTEJ POEZJI W AMERYCE .......... 81
 • 1. Dzieło znamionujące geniusza. Zarys i budowa The Remembrances of a Polish Exile .......... 81
 • 2. Such was and such is our poetry, czyli esej o polskiej poezji .......... 87
 • 3. Nation with heroic feelings and spirit, czyli o narodzie polskim, którego ducha nie można złamać .......... 102
 • 4. Such was the fate of the Polish Lovers w autorskim opowiadaniu Jakubowskiego .......... 107
 • 5. The Remembrances of a Polish Exile jako manifest polityczny .......... 110
 • V. MAJOR ALEKSANDER – NIEPUBLIKOWANA POWIEŚĆ AUGUSTA ANTONIEGO JAKUBOWSKIEGO .......... 115
 • 1. Zapomniane i niedocenione dzieło .......... 115
 • 2. Autobiografizm Majora Aleksandra .......... 118
 • 3. Echa Marii w Majorze Aleksandrze .......... 119
 • 4. Kwestie genologiczne Majora Aleksandra .......... 124
 • ZAKOŃCZENIE .......... 131
 • BIBLIOGRAFIA .......... 133
 • SPIS ILUSTRACJI .......... 137
 • INDEKS OSOBOWY .......... 141

Published

August 1, 2015

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 19 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 19 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-613-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-550-1