Warsztat historyka filozofii

Authors

Marcin Karas
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2288-9512

Keywords:

historia filozofii, komponenty publikacji naukowej, metodologia badań

Synopsis

Monografia Warsztat historyka filozofii tematyzuje i systematycznie omawia narzędzia, techniki i strategie, które bywają stosowane intuicyjnie i na podstawie doświadczenia, celem uzyskania kompetencji w korzystaniu z nich „świadomie, krytycznie i elastycznie”. Jej adresatami są użytkownicy wspomnianego warsztatu na różnym poziomie zaawansowania, także początkujący. Książka dzieli się na cztery duże rozdziały, dotyczące komponentów publikacji naukowej, autorskich uwarunkowań warsztatu akademickiego, oceny gotowego dzieła akademickiego oraz pragmatyki życia naukowego; rozdziały te podlegają dalszym systematycznym podziałom. Do rąk Czytelników trafia bardzo dobra realizacja wyżej zarysowanego ważnego celu. Chociaż książka nie jest rozprawą z historii filozofii i sama nie musi stosować się do omawianych w niej reguł warsztatowych, to jednak w wielu punktach – niejako nadobowiązkowo – je realizuje, co stanowi jej osobną zaletę. To bardzo dobre, trafne, komunikatywne i plastyczne opracowanie tematu z wielu względów ważnego i trudnego – zarówno z racji ściśle systematycznych, jak i z uwagi na pewne okoliczności związane z obecną kondycją życia akademickiego.

z recenzji Michała Głowali

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Informacje wstępne .......... 5
 • ROZDZIAŁ I. Z CZEGO SKŁADA SIĘ DZIEŁO NAUKOWE? .......... 11
 • 1. Wstępy do publikacji .......... 11
 • 2. Jak przygotować dobre przypisy? .......... 14
 • 3. Struktura dzieła naukowego .......... 17
 • 4. Znaczenie przykładów w pracy badawczej .......... 20
 • 5. Jak przygotować bibliografię? .......... 22
 • 6. Wykaz skrótów na początku i indeksy na końcu książki .......... 25
 • 7. Zdjęcia, ilustracje, mapy i tabele w dziele naukowym .......... 26
 • 8. Jak powinna wyglądać okładka książki? .......... 28
 • 9. Przekłady tekstów filozoficznych z języków obcych na język polski .......... 29
 • 10. Przykładowa analiza fragmentu tekstu źródłowego – poligon badawczy .......... 32
 • ROZDZIAŁ II. JAK BYĆ DOBRYM BADACZEM? .......... 49
 • 11. O wyborze dobrego tematu i o źródłach do badań .......... 49
 • 12. Jak przygotować konspekt pracy naukowej? .......... 52
 • 13. Wiedza ogólna i wiedza dodatkowa w pracy naukowej .......... 55
 • 14. Biblioteczka historyka filozofii .......... 57
 • 15. Internet jako źródło materiałów naukowych .......... 58
 • 16. Komputer czy papier? Miejsce pracy historyka filozofii .......... 60
 • 17. Elegancki język i styl publikacji naukowych i wystąpień publicznych .......... 62
 • 18. Czas pracy nad poszczególnymi rodzajami publikacji i wystąpień .......... 66
 • 19. O studiowaniu kilku dziedzin – badania interdyscyplinarne .......... 67
 • 20. O intuicji i motywacji w warsztacie naukowym .......... 69
 • 21. Elastyczność badacza historii filozofii .......... 71
 • 22. Hipoteza badawcza historyka filozofii .......... 74
 • 23. Jak zaplanować publikację artykułu naukowego? .......... 75
 • 24. Metodologia badań z historii filozofii .......... 76
 • 25. Kontekst historyczny w badaniach nad filozofią .......... 79
 • 26. O umiejętności słuchania i notowania .......... 81
 • 27. Marketing autorski badań z historii filozofii .......... 83
 • ROZDZIAŁ III. OCENA GOTOWEGO DZIEŁA NAUKOWEGO .......... 85
 • 28. Typowe błędy w pracy naukowej .......... 85
 • 29. Propaganda w literaturze filozoficznej i historycznej .......... 91
 • 30. O punktowaniu publikacji, konferencji i innych osiągnięć naukowych .......... 95
 • 31. Dobre książki o filozofii .......... 97
 • 32. Dobre książki historyczne .......... 101
 • 33. Doskonałe publikacje źródłowe .......... 104
 • 34. Słabe książki poświęcone filozofii .......... 105
 • 35. Jak analizować teksty niepoważne? .......... 110
 • 36. Recenzje naukowe .......... 112
 • 37. O plagiacie .......... 116
 • ROZDZIAŁ IV. ŻYCIE NAUKOWE W PRAKTYCE .......... 121
 • 38. O stopniach i tytule naukowym .......... 121
 • 39. Umiejętności i techniki wystąpień publicznych .......... 127
 • 40. Współpraca naukowa – zasady pracy zespołowej .......... 130
 • 41. Jak wydać pracę zbiorową z historii filozofii? .......... 133
 • 42. O byciu promotorem .......... 135
 • 43. Jak napisać podręcznik do historii filozofii? .......... 138
 • 44. Praca w archiwach .......... 142
 • 45. Krajowe i zagraniczne wyjazdy naukowe .......... 143
 • 46. Granty i projekty badawcze .......... 144
 • 47. Przygotowanie gotowego tekstu do publikacji .......... 145
 • 48. Jak opisać swój dorobek naukowy? .......... 149
 • ZAKOŃCZENIE TEJ KSIĄŻKI I ROLA ZAKOŃCZENIA W TEKSTACH NAUKOWYCH .......... 151

Published

September 3, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 18 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 18 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-493-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-492-6