Poetycka wyspa pokoju : o powstaniu, działalności i światowych aspiracjach arabskiego Stowarzyszenia Apollo

Authors

Ida Balwierz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2414-3316

Keywords:

Stowarzyszenie Apollo, Egipt, szkoła syryjsko-amerykańska, romantyzm arabski

Synopsis

THE POETIC ISLAND OF PEACE. THE FORMATION, ACTIVITY AND WORD-WIDE ASPIRATIONS OF THE ARABIC APOLLO SOCIETY

The object of the book is the presentation of the genesis and activity of the Apollo Society, acting in Egypt within the years 1932-1934 for the benefit of the rebirth of Arabic poetry. Particular attention in this book was paid to the peaceful mission that the society itself selected, and the ideas of brotherhood, cooperation, and international literary exchange – on which it was based. The leading representatives of this group understood the rebirth of Arabic poetry as such an increase of its artistic level that would enable its creators to join the Parnassus of the world poetry, become equal partners alongside the English, French or German poets. They dreamed their poetic works would become the great pride of the Arabs in the international forum. The book presents the various stages of the rebirth of Arabic poetry in Egypt during the second half of the 19th century to the first four decades of the 20th century. Factors that enabled the development of poetry were characterized, the role of the Apollo Society and the monthly review published by it was shown in the history of Arabic literature. The 20s of the 20th

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Wprowadzenie .......... 15
 • ROZDZIAŁ I: ODRODZENIE KULTURALNO-LITERACKIE W EGIPCIE. SZCZEGÓLNA ROLA STOWARZYSZEŃ I PRASY .......... 41
 • 1.1. Odrodzenie kulturalno-literackie a przeobrażenia polityczne i społeczne (XIX w. i 1. połowa XX w.) .......... 41
 • 1.2. Rola stowarzyszeń i prasy w odrodzeniu kulturalno-literackim .......... 59
 • ROZDZIAŁ II: ODRODZENIE POEZJI ARABSKIEJ W EGIPCIE PRZED POWSTANIEM STOWARZYSZENIA APOLLO. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH KIERUNKÓW ORAZ WARUNKI ROZWOJU .......... 73
 • 2.1. Nurt tradycyjny. Powrót do arabskich źródeł klasycznych .......... 73
 • 2.2. Narodziny nurtu romantycznego. W stronę Parnasu poezji światowej .......... 79
 • ROZDZIAŁ III: AḤMAD ZAKĪ ABŪ ŠĀDĪ ORAZ GENEZA STOWARZYSZENIA POETYCKIEGO I CZASOPISMA POŚWIĘCONEGO POEZJI ARABSKIEJ .......... 121
 • 3.1. Życie i działalność Aḥmada Zakīego Abū Šādīego .......... 121
 • 3.2. Geneza stowarzyszenia poetyckiego i czasopisma poświęconego poezji arabskiej .......... 125
 • ROZDZIAŁ IV: POWSTANIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA APOLLO .......... 157
 • 4.1. Cele oraz zasady funkcjonowania .......... 157
 • 4.2. Władze, członkowie oraz współpracownicy .......... 160
 • 4.3. Nazwa stowarzyszenia i czasopisma .......... 163
 • 4.4. Apollo jako część większego projektu Forum Kultury (Nadwat aṯ-Ṯaqāfa) .......... 164
 • 4.5. Czasopismo „Apollo” .......... 165
 • 4.6. Twórczość przedstawicieli Stowarzyszenia Apollo. Romantyzm jako nurt główny .......... 176
 • 4.7. Ataki skierowane przeciwko Stowarzyszeniu Apollo .......... 182
 • 4.8. Zamknięcie czasopisma i rozwiązanie się stowarzyszenia .......... 188
 • Podsumowanie .......... 193
 • Aneks .......... 201
 • Bibliografia .......... 207
 • Spis ilustracji .......... 215
 • Indeks osobowy .......... 216

Author Biography

Ida Balwierz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Absolwentka arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ, Instytutu Nauczania Języka Arabskiego dla Obcokrajowców w Damaszku oraz Centrum Języka Arabskiego na Uniwersytecie Damasceńskim, pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kultury, literatury i sztuki arabskiej oraz mass mediów w świecie arabskim.

Published

August 25, 2014

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-611-9