Wolałabym nie

Authors

Joanna Jopek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

interpretacje, Mieczysław Piotrowski, dramaty

Synopsis

Punktem wyjścia tych rozważań było dostrzeżenie praktyk artystycznych, które z różnych obrazów kompilują, dekomponują i negują dotychczasowe teorie performatywności (głównie te zajmujące się działalnością artystyczną). Badania nad performatywnością oscylują wokół dwóch osi, które zdają się odnawiać paradygmaty sztuki awangardowej - esencjalistyczny i pragmatyczny. Istotą teorii performatywności okazuje się bowiem albo "obecność", albo "zmiana" (społeczna). Jeden z najbardziej żywych nurtów praktyki performansu zdaje się jednak iść w kierunku odmiennym, którego nie da się opisać za pomocą dotychczas stosowanych kategorii.

Praktyka porażki: próby performatywności negatywnej

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Joasia (Małgorzata Sugiera) .......... 9
 • I. MEDIUM
 • Niejaki Piotrowski: światy teatralnie możliwe .......... 17
 • Medium albo terytorium. Medialność w spektaklach Krzysztofa Garbaczewskiego .......... 39
 • Fabryka realnego. Medium filmowe i telewizyjne w teatrze Krzysztofa Garbaczewskiego .......... 63
 • II. PARTYCYPACJA .......... 63
 • Partycypacje (I): święta czy fabryki? .......... 83
 • Partycypacje (II): paradoksy wolności .......... 93
 • Rewolucje versus partycypacje .......... 99
 • Widz wywłaszczony. Subwersywne gry z biernością odbiorcy w teatrze Krzysztofa Garbaczewskiego .......... 117
 • III. NEGATYWNOŚĆ .......... 137
 • Eros i masakra .......... 137
 • Praktyka porażki: próby performatywności negatywnej .......... 143
 • Niby, żeby, (…). Joanna Rajkowska i performanse zniknięć .......... 163
 • IV. PAMIĘĆ .......... 163
 • Alias aka alias .......... 207
 • Powroty Odysa .......... 219
 • Lekcja anatomii: od Rembrandta do Kantora .......... 231
 • Raut na odstrojenie .......... 249
 • Mikrohistorie Wielopola i „Wielopola” .......... 255
 • Czytywać – rozmawiać – myśleć .......... 269

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Joanna Jopek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorantka na Wydziale Polonistyki (Katedra Performatyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowywała pracę Między partycypacją a eskapizmem. Nowe strategie performatywne i teatralne w przestrzeni publicznej na przykładzie praktyk artystycznych Joanny Rajkowskiej. Na realizację swoich badań otrzymała w 2014 roku wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium oraz stypendium doktoranckie w konkursie Etiuda. W latach 2006-2011 studiowała wiedzę o teatrze i filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Funduszu im. Stanisława Estreichera w roku akademickim 2006-2007, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007-2010 oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych doktorantów w latach 2011-2014. Jako krytyczka teatralna współpracowała z „Didaskaliami”, publikowała także w „Teatrze”, „Kontekstach”, „Dwutygodniku” i „Tygodniku Powszechnym”. Opublikowała monografię Tylko fragment. Dramaturgia Mieczysława Piotrowskiego (Księgarnia Akademicka 2012), współredagowała Performatywność reprezentacji (Księgarnia Akademicka 2013).

Published

September 1, 2015

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 17 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 17 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-621-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-584-6